hình tam giác hình tứ giác lớp 3

Lựa lựa chọn câu nhằm coi câu nói. giải nhanh chóng hơn

Hoạt động 1

Bạn đang xem: hình tam giác hình tứ giác lớp 3

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Nêu thương hiệu những đỉnh và những cạnh của từng hình (theo mẫu):

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ nhằm xác lập những đỉnh và những cạnh của hình tam giác và hình tứ giác.

Lời giải chi tiết:

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Nêu thương hiệu những hình tam giác và những hình tứ giác đem nhập hình bên dưới đây?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và nêu thương hiệu những hình tam giác và hình tứ giác.

Lời giải chi tiết:

- Có 3 hình tam giác là: ADC, Ngân Hàng Á Châu, BCE.

- Có 3 hình tứ giác là: ABCD, ABEC, ABED.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Mai ghi lại một vài điểm bên trên tờ giấy má màu sắc (như hình vẽ). Qua nhị điểm trong số điểm tiếp tục ghi lại, Mai rất có thể tách tờ giấy má theo gót đoạn trực tiếp này nhằm được:

a) 2 hình tứ giác?

b) 1 hình tam giác và 1 hình tứ giác?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ rồi nối nhị điểm trong số điểm tiếp tục ghi lại và để được những hình theo gót đòi hỏi của việc.

Lời giải chi tiết:

a) Nối M với N tớ được 2 hình tứ giác là AMND và hình tứ giác MNCB.

b) Ta rất có thể nối theo gót những cơ hội sau nhằm được một hình tam giác và 1 hình tứ giác.

Cách 1: Cắt tờ giấy má theo gót đoạn trực tiếp AN tớ được một hình tam giác ADN và 1 hình tứ giác ANCB.

Cách 2: Cắt tờ giấy má theo gót đoạn trực tiếp BN tớ được một hình tam giác BCN và 1 hình tứ giác ABND.

Cách 3: Cắt tờ giấy má theo gót đoạn trực tiếp DM tớ được hình tam giác ADM và hình tứ giác MBCD.

Cách 4: Cắt tờ giấy má theo gót đoạn trực tiếp MC tớ được hình tam giác MBC và hình tứ giác AMCD.

Hoạt động 2

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

a) Trong những hình sau đây, hình này là hình vuông?

b) Trong những hình sau đây, những hình này là hình chữ nhật?

Phương pháp giải:

Quan sát hình vẽ và nêu thương hiệu những hình vuông vắn, hình chữ nhật.

Hình vuông đem 4 góc vuông và tư cạnh cân nhau.

Hình chữ nhật đem 4 góc vuông, nhị cạnh nhiều năm cân nhau và nhị cạnh ngắn ngủn cân nhau.

Lời giải chi tiết:

a) Hình EGHI là hình vuông vắn.

b) Hình MNPQ và hình RTXY là hình chữ nhật.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Số ?

Bằng cơ hội đo bên trên hình vẽ, hình vuông vắn ABCD có tính nhiều năm cạnh là ...... cm; hình chữ nhật MNPQ đem chiều nhiều năm là .... centimet và chiều rộng lớn là .... centimet.

Phương pháp giải:

Dùng thước kẻ đem vạch phân tách xăng-ti-mét nhằm đo phỏng nhiều năm những cạnh.

Lời giải chi tiết:

Hình vuông ABCD có tính nhiều năm cạnh là 3 centimet.

Xem thêm: vecto u + vecto v

Hình chữ nhật MNPQ đem chiều nhiều năm là 3 centimet và chiều rộng lớn là  2 centimet.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Chọn câu vấn đáp trúng.

Để tách tờ giấy má như hình mặt mũi trở thành một hình vuông vắn, Rô-bốt cần phải cắt theo gót đoạn trực tiếp này bên dưới đây?

A. Đoạn trực tiếp MQ.

B. Đoạn trực tiếp PN.

C. Đoạn trực tiếp PQ.

D. Đoạn trực tiếp MN.

Phương pháp giải:

Xác tấp tểnh phỏng nhiều năm cạnh hình vuông vắn bằng phương pháp kiểm điểm số dù vuông nhỏ bên trên cạnh tê liệt.

Kết luận tách tờ giấy má theo gót đoạn trực tiếp này và để được hình đem 4 cạnh cân nhau và đem 4 góc vuông.

Lời giải chi tiết:

Ta thấy tờ giấy má thuở đầu có tính nhiều năm 1 cạnh tự 5 đợt cạnh của dù vuông nhỏ.

Do tê liệt nhằm tách được một hình vuông vắn thì những cạnh sót lại có tính nhiều năm cũng tự 5 đợt cạnh của dù vuông nhỏ.

Vậy Rô-bốt cần phải cắt tờ giấy má theo gót đoạn trực tiếp MN.

Chọn D.

Luyện tập

Video chỉ dẫn giải

Bài 1

Nhà chúng ta dế mèn, dế trũi, châu chấu voi và xén tóc ở tư đỉnh của hình chữ nhật ABCD (như hình vẽ). lõi rằng BC = 13 dm, CD = trăng tròn dm.

a) Nhà dế mèn cơ hội mái ấm xén tóc từng nào đề-xi-mét?

b) Nhà dế mèn cơ hội mái ấm dế trũi từng nào đề-xi-mét?

Phương pháp giải:

- Khoảng cơ hội mái ấm dế mèn cho tới mái ấm xén tóc chủ yếu tự chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD.

- Khoảng cơ hội mái ấm dế mèn cho tới mái ấm dế trũi chủ yếu tự chiều nhiều năm của hình chữ nhật ABCD.

Lời giải chi tiết:

Hình chữ nhật ABCD có:

Chiều rộng lớn AD = BC = 13 dm

Chiều nhiều năm AB = DC = trăng tròn dm

a) Khoảng cơ hội kể từ mái ấm dế mèn cho tới mái ấm xén tóc tự chiều rộng lớn của hình chữ nhật ABCD và tự 13 dm.

b) Khoảng cơ hội kể từ mái ấm dế mèn cho tới mái ấm dế trũi tự chiều nhiều năm của hình chữu nhật ABCD và tự trăng tròn dm.

Bài 2

Video chỉ dẫn giải

Một con phố trực tiếp nối kể từ vị trí A cho tới vị trí B. Do phần đường CD bị hư đốn nên người tớ cần thực hiện một lối tách CMND đem độ cao thấp như hình vẽ. lõi CDNM là hình chữ nhật.

a) Số?

Độ nhiều năm phần đường CD là .... km.

b) Chọn câu vấn đáp trúng.

Đi kể từ vị trí A cho tới vị trí B theo gót lối tách dài thêm hơn nữa theo gót đường thẳng liền mạch từng nào ki-lô-mét?

A. 1km                   B. 3 km                  C. 2 km

Phương pháp giải:

- Độ nhiều năm phần đường CD tự chiều nhiều năm của hình chữ nhật CDNM.

- Đi kể từ vị trí A cho tới vị trí B theo gót lối tách dài thêm hơn nữa theo gót đường thẳng liền mạch là gấp đôi chiều rộng lớn hình chữ nhật CDNM.

Lời giải chi tiết:

a) Hình chữ nhật CDNM đem chiều nhiều năm CD = MN = 2km.

Nên phỏng nhiều năm phần đường CD là 2 km.

b) Đi kể từ vị trí A cho tới vị trí B theo gót lối tách dài thêm hơn nữa theo gót đường thẳng liền mạch là gấp đôi chiều rộng lớn hình chữ nhật CDNM và tự 1 x 2 = 2 km.

Chọn đáp án C.

Bài 3

Video chỉ dẫn giải

Với 6 que tính, Rô-bốt xếp được một hình chữ nhật như hình mặt mũi.

Sử dụng 10 que tính, em hãy xếp một hình chữ nhật. Em tìm ra bao nhiêu cơ hội xếp?

Phương pháp giải:

Dựa nhập Điểm sáng của hình chữ nhật đem 4 góc vuông và nhị cạnh nhiều năm cân nhau, nhị cạnh ngắn ngủn cân nhau nhằm xếp 10 que tính trở thành hình chữ nhật.

Xem thêm: ví dụ về mệnh đề toán học

Lời giải chi tiết:

Ta rất có thể xếp như sau: