hình có 4 trục đối xứng

YOMEDIA

 • Câu hỏi:

  Trong những hình tại đây, hình này đem 4 trục đối xứng?

  Bạn đang xem: hình có 4 trục đối xứng

  • A. Hình bình hành
  • B. Hình chữ nhật
  • C. Hình thoi
  • D. Hình vuông

  Lời giải tham lam khảo:

  Đáp án đúng: D

  Hình vuông ABCD đem tứ trục đối xứng, cơ là:

  + Hai đàng chéo cánh AC và BD.

  + Hai đường thẳng liền mạch a và b trải qua tâm và vuông góc với những cạnh đối lập.

Mã câu hỏi: 7274

Loại bài: Bài tập

Xem thêm: trao đổi về một vấn đề lớp 7

Chủ đề :

Môn học: Toán Học

Câu căn vặn này nằm trong đề đua trắc nghiệm sau đây, nhấp vào Bắt đầu thi nhằm thực hiện toàn bài

YOMEDIA

Hướng dẫn Trắc nghiệm Online và Tích lũy điểm thưởng

Xem thêm: bài tập cuối chương 5 toán 10

CÂU HỎI KHÁC

 • Trong những hình tại đây, hình này đem 4 trục đối xứng?
 • Cho hai tuyến phố trực tiếp phân biệt d và d’. Có từng nào quy tắc đối xứng trục vươn lên là đường thẳng liền mạch d trở nên d’?
 • Trong mặt mày phẳng phiu Oxy, cho tới đường thẳng liền mạch d đem phương trình 3x-2y+1=0.
 • Trong mặt mày phẳng phiu Oxy, cho tới đường thẳng liền mạch d đem phương tình 3x-y+2=0.
 • Viết phương trình hình họa của đàng tròn trặn \(\left( C \right):{x^2} + {y^2} - 4x + 5y + 1 = 0\) qua quýt quy tắc đối xứng trục Oy.
 • Cho hình vuông vắn ABCD tâm I. gọi E, F, G, H thứu tự là trung điểm của những cạnh DA, AB, BC, CD.
 • Trong mặt mày phẳng phiu Oxy cho tới điểm M(-1;3). Phép đối xứng trục Ox vươn lên là M trở nên M’ thì tọa phỏng M’ là:
 • Trong mặt mày phẳng phiu Oxy cho tới đường thẳng liền mạch d đem phương trình : x - 2y + 4 = 0.
 • Trong mặt mày phẳng phiu Oxy cho tới đàng tròn trặn (C) đem phương trình: (x - 3)2 + (y - 1)2 = 6.
 • Trong những mệnh đề sau mệnh đề này đúng? Hình tròn trặn đem vô số trục đối xứng

ZUNIA9

XEM NHANH CHƯƠNG TRÌNH LỚP 11

YOMEDIA