hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc

Câu hỏi:

06/08/2019 113,276

(Câu 27 Đề thi đua trung học phổ thông QG 2017 – Mã đề 203) Hình mặt mũi là đồ vật thị màn trình diễn sự dựa vào của véc tơ vận tốc tức thời v theo dõi thời hạn t của một vật giao động điều tiết. Phương trình giao động của vật là

Bạn đang xem: hình bên là đồ thị biểu diễn sự phụ thuộc

A. x=38πcos(40π3t +π6) (cm)

B. x=34πcos(20π3t + π6)(cm)

C. x=38πcos(40π3t -π6) (cm)

D. x=34πcos(20π3t - π6)(cm)

Đáp án chủ yếu xác

Từ đồ vật thị tớ có

 

Tại t = 0 thì v = vmax /2 và vật hoạt động theo hướng âm nên trộn lúc đầu của v là π3 rad

do v sớm trộn rộng lớn x một góc π2 nên trộn lúc đầu của x là π3 - π2 = -π6

A = vmaxω=520π/3=34π(cm)

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc đem đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

(Câu 30 Đề thi đua trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 203): Một vật nhỏ lượng 200 g giao động điều tiết với tần số 0,5 Hz. Khi lực kéo về ứng dụng lên vật là 0,1 N thì động năng của vật có mức giá trị 1 mJ. Lấy π2 = 10. Tốc chừng của vật khi trải qua địa điểm thăng bằng là

A. 18,7 cm/s

B. 37,4 cm/s

C. 1,89 cm/s

D. 9,35 cm/s

Câu 2:

(Câu 34 Đề thi đua trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 201): Một vật nhỏ giao động điều tiết dọc từ trục Ox. Khi vật cơ hội địa điểm thăng bằng một quãng 2 centimet thì động năng của vật là 0,48 J. Khi vật cơ hội địa điểm thăng bằng một quãng 6 centimet thì động năng của vật là 0,32 J. Biên chừng giao động của vật bằng

A. 8 cm

B. 14 cm

C. 10 cm

D. 12 cm

Xem thêm: con trai nghĩ gì khi con gái mất trinh

Câu 3:

(Câu 40 Đề thi đua trung học phổ thông QG 2018 – Mã đề 210): Một vật giao động điều tiết xung quanh địa điểm thăng bằng O. Tại thời khắc t1, vật trải qua địa điểm thăng bằng. Trong khoảng tầm thời hạn kể từ thời khắc t1 cho tới thời khắc t2 = t1 +16 (s), vật ko thay đổi chiều hoạt động và vận tốc của vật rời còn một nửa. Trong khoảng tầm thời hạn kể từ thời khắc t2 cho tới thời khắc t3 = t2 + 16(s), vật lên đường được quãng đàng 6 centimet. Tốc chừng cực lớn của vật vô quy trình giao động là

A. 37,7 m/s

B. 0,38 m/s

C. 1,41 m/s

D. 224 m/s

Câu 4:

(Câu 3 Đề thi đua trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 202): Một vật giao động điều tiết với tần số góc ω . Khi vật ở địa điểm đem li chừng x thì vận tốc của vật là

A. ωx2

B. ωx

C. -ωx2

D.-ω2x2

Câu 5:

(Câu 3 Đề thi đua trung học phổ thông QG 2019 – Mã đề 206): Một vật giao động điều tiết theo dõi phương trình x = Acos(ωt +φ)  . Đại lượng x được gọi là:

A.tần số dao động

B.chu kì dao động

C.li chừng dao động

D.biên chừng dao động

Câu 6:

Một vật giao động điều tiết với tần số góc ω  . Chu kì giao động của vật được xem bởi công thức

A. T = ω2π

B. T = 2πω

C. T = 1ω2π

Xem thêm: etanol + agno3/nh3

D. T = 2πω