hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Câu hỏi:

06/07/2022 10,559

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y \ge 0\\2x \le 0\end{array} \right.\)

Bạn đang xem: hệ bất phương trình nào sau đây là hệ bất phương trình bậc nhất hai ẩn

Đáp án chủ yếu xác

B. \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + hắn \le - 1\end{array} \right.\)

C. \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\)

D. \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\)

Đáp án đích là: A

Các hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + hắn \le - 1\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\) đều chứa chấp những bất phương trình bậc nhị hoặc bậc tía như : x2 + 3y ≥ 2 ; x + y3 > 0 ; – x2 + 3y ≥ 5.

Do cơ, những hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}{x^2} + 3y \ge 2\\2x + hắn \le - 1\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l}4x + 3y - 1 \ge 0\\x + {y^3} > 0\end{array} \right.\); \(\left\{ \begin{array}{l} - {x^2} + 3y \ge 5\\x + {y^3} \le 1\end{array} \right.\) ko nên là hệ bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.

Hệ \(\left\{ \begin{array}{l}x + 3y \ge 0\\2x \le 0\end{array} \right.\) sở hữu nhị bất phương trình x + 3y ≥ 0 và 2x ≤ 0 đều là những bất phương trình hàng đầu nhị ẩn.

Vậy tao lựa chọn đáp án A.

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Quý Khách Lan nhằm dành riêng được 300 ngàn đồng. Trong một mùa cỗ vũ học viên trở ngại, các bạn Lan vẫn cỗ vũ x tờ chi phí loại 10 ngàn đồng, hắn tờ chi phí loại đôi mươi ngàn đồng kể từ chi phí nhằm dành riêng của tôi. Trong những bất phương trình sau, bất phương trình nào là thao diễn mô tả số lượng giới hạn về tổng số chi phí nhưng mà các bạn Lan vẫn cỗ vũ.

A. x + hắn 300 ;

B. 10x + hắn 300 ;

C. 10x + 20y > 300;

D. 10x + 20y ≤ 300.

Câu 2:

Một người dân cày ý định quy hướng x sào khu đất trồng rau xanh cải và hắn sào khu đất trồng quả cà chua. lõi rằng người dân cày chỉ mất tối nhiều 900 ngàn đồng để sở hữ phân tử tương tự và giá chỉ chi phí phân tử tương tự cho từng sào khu đất trồng rau xanh cải là 100 ngàn đồng, từng sào khu đất trồng quả cà chua là 50 ngàn đồng. Trong những hệ bất phương trình sau, hệ nào là tế bào mô tả những buộc ràng so với x, y ?

A. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\x + hắn \le 900\end{array} \right.\);

B. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\2x + hắn \le 18\end{array} \right.\);

C. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\2x + hắn > 18\end{array} \right.\);

D. \(\left\{ \begin{array}{l}x \ge 0\\y \ge 0\\x + 2y \le 18\end{array} \right.\).

Câu 3:

Miền nghiệm của hệ bất phương trình \(\left\{ \begin{array}{l}x - hắn < 0\\x + 3y > - 1\\x + hắn < 3\end{array} \right.\) là miền ko gạch men chéo cánh (không kể bờ) của hình vẽ nào là trong số hình vẽ sau?

A.

Xem thêm: việt 2 tiếng bắt đầu bằng ng ngh

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - hắn < 0; x + 3y > -1; x + hắn < 3 (ảnh 2)

B.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - hắn < 0; x + 3y > -1; x + hắn < 3 (ảnh 3)

C.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - hắn < 0; x + 3y > -1; x + hắn < 3 (ảnh 4)

D.

Miền nghiệm của hệ bất phương trình x - hắn < 0; x + 3y > -1; x + hắn < 3 (ảnh 5)

Câu 4:

Cặp số nào là tại đây không là nghiệm của bất phương trình: x – 4y ≥ –5.

A. (–5; 0);

B. (0; 0);

C. (–2; 1);

D. (1; –3).

Câu 5:

Biểu thức F = 2x + hắn đạt độ quý hiếm nhỏ nhất với ĐK \[\left\{ {\begin{array}{*{20}{c}}{2x - hắn \le 2}\\{x - 2y \le 2}\\{y \ge 0}\\{x \ge 0}\end{array}} \right.\] bên trên điểm sở hữu toạ phỏng là:

A. (0; 0);

B. (\(\frac{2}{3}\); \(\frac{{ - 2}}{3}\));

C. (0; –1);          

D. (1; 0).

Câu 6:

Miền nghiệm của bất phương trình 4x + 3y ≤ 1 là:

A. Đường trực tiếp d: 4x + 3y = 1;

B. Đường trực tiếp d: 4x + 3y = 1 và điểm O(0;0);

C. Nửa mặt mũi bằng bờ là đường thẳng liền mạch d: 4x + 3y = 1 ko chứa chấp điểm O(0;0) (kể cả bờ d);

Xem thêm: khi nào nên uống aspirin

D. Nửa mặt mũi bằng bờ là đường thẳng liền mạch d: 4x + 3y = 1 chứa chấp điểm O(0; 0) (kể cả bờ d).