hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam sơn

Đề bài

Cuộc khởi nghĩa Lam Sơn thắng lợi ý nghĩa lịch sử dân tộc gì?

Bạn đang xem: hãy trình bày ý nghĩa lịch sử của cuộc khởi nghĩa lam sơn

Video chỉ dẫn giải

Phương pháp giải - Xem chi tiết

dựa nhập sgk trang 93 nhằm tư duy vấn đáp.

Xem thêm: những hằng thức đáng nhớ

Lời giải chi tiết

Ý nghĩa của cuộc khởi nghĩa Lam Sơn:

- Kết giục hai mươi năm đô hộ tàn bạo của phong loài kiến căn nhà Minh.

Xem thêm: việc sử học cung cấp những thông tin

- Đất nước sạch sẽ bóng quân xâm lăng, giành lại được song lập, tự động căn nhà, độc lập dân tộc bản địa.

- Mở đi ra thời gian cải cách và phát triển mới mẻ của xã hội, nước nhà, dân tộc bản địa nước Việt Nam - thời Lê sơ.

Loigiaihay.com