hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở bắc mỹ


1. Phân tích cách thức khai quật vững chắc khoáng sản khu đất vô phát hành nông nghiệp ở Bắc Mỹ. 2. Phân tích cách thức khai quật vững chắc khoáng sản rừng ở Bắc Mỹ. 3. Phân tích cách thức khai quật vững chắc khoáng sản tài nguyên ở Bắc Mỹ. 4. Xác tấp tểnh sự phân bổ một trong những trung tâm kinh tế tài chính cần thiết của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp cần thiết của trung tâm này...

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

? trang 133

Bạn đang xem: hãy phân tích phương thức khai thác bền vững tài nguyên đất ở bắc mỹ

Trả lời nói thắc mắc trang 133 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc vấn đề và để ý hình 16.1, hình 16.2, hãy phân tách cách thức khai quật vững chắc khoáng sản khu đất vô phát hành nông nghiệp ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục “Khai thác khoáng sản đất” và để ý hình 16.1, hình 16.2.

Lời giải chi tiết:

Phương thức khai quật vững chắc khoáng sản khu đất vô phát hành nông nghiệp ở Bắc Mỹ:

Bắc Mỹ đang được vận dụng cách thức khai quật khoáng sản khu đất vững chắc vô phát hành nông nghiệp bao hàm nhiều canh và luân canh, bảo đảm an toàn khoáng sản khu đất, phối hợp chăn nuôi, trồng trọt và phát hành nông lâm phối hợp.

- Đa canh và luân canh canh ty hạn chế trừ được sâu sắc dịch, tăng cường độ phì của khu đất và hạn chế xói hao mòn khu đất.

- chỉ bảo vệ khoáng sản khu đất bao gồm trồng cây phủ phủ, bón phân cơ học, hạn chế cày xới khu đất, lưu giữ nhiệt độ của khu đất tự lớp phủ thực vật.

- Kết ăn ý chăn nuôi với trồng trọt nhằm cây cỏ hỗ trợ thực phẩm bên trên địa điểm mang đến gia súc, gia súc hỗ trợ phân cơ học mang đến cây cỏ.

? trang 134

Trả lời nói thắc mắc trang 134 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc vấn đề và để ý hình 16.2, hãy phân tách cách thức khai quật vững chắc khoáng sản rừng ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục “Khai thác khoáng sản rừng” và để ý hình 16.2.

Lời giải chi tiết:

Phương thức khai quật vững chắc khoáng sản rừng ở Bắc Mỹ:

- Trồng rừng nhằm hồi phục những khu rừng rậm tiếp tục mất mặt.

- sít dụng những cách thức khai quật rừng bền vững:

+ Khai thác dần dần vô thời hạn nhiều năm nhằm rừng hoàn toàn có thể tự động tái mét sinh ngẫu nhiên.

+ Khai thác chặt lựa chọn cây theo đòi đòi hỏi dùng và phù phù hợp với kỹ năng tái mét sinh ngẫu nhiên của rừng.

? trang 135

Trả lời nói thắc mắc 1 trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc vấn đề và để ý hình 16.2, hãy phân tách cách thức khai quật vững chắc khoáng sản tài nguyên ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục “Khai thác khoáng sản khoáng sản” và để ý hình 16.2.

Lời giải chi tiết:

Phương thức khai quật vững chắc khoáng sản tài nguyên ở Bắc Mỹ:

- Khai thác bên trên hạ tầng review trữ lượng khoáng sản, yêu cầu dùng nội địa, những hiệu quả kinh tế tài chính - xã hội và môi trường xung quanh.

- sít dụng technology tiến bộ nhằm khai quật hiệu suất cao, cắt giảm tối nhiều thất bay khoáng sản và cường độ tổn sợ hãi môi trường xung quanh.

- Sử dụng tiết kiệm ngân sách, hạn chiết xuất khẩu vẹn toàn, nhiên liệu thô hoặc sơ chế, cải cách và phát triển những vẹn toàn vật tư thay cho thế và tích điện khởi tạo.

- Tăng cường nhập vào một trong những loại vẹn toàn, nhiên liệu nhằm tiết kiệm ngân sách khoáng sản tài nguyên của chống.

Trả lời nói thắc mắc 2 trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Đọc vấn đề và để ý hình 16.2, hãy xác lập sự phân bổ một trong những trung tâm kinh tế tài chính cần thiết của Bắc Mỹ. Nêu những ngành công nghiệp cần thiết của trung tâm này.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề mục “Một số trung tâm kinh tế tài chính quan liêu trọng” và để ý hình 16.2.

Lời giải chi tiết:

- Các trung tâm kinh tế tài chính cần thiết của Bắc Mỹ triệu tập ở 3 chống chính:

+ Đông Bắc Hoa Kỳ và Đông Nam Ca-na-đa: Môn-trê-an, Tô-rôn-tô, Niu Y-oóc, Phi-la-đen-phi-a.

+ Đông Nam và ven vịnh Mê-hi-cô của Hoa Kỳ: Hiu-xtơn, Niu Oóc-lin, Át-lan-ta.

+ Tây Nam Hoa Kỳ: Xan Phran-xi-xcô, Lốt An-giơ-lét.

- Những ngành công nghiệp cần thiết của những trung tâm này:

+ Môn-trê-an: luyện kim color, cơ khí, năng lượng điện tử, mạng may.

+ Tô-rôn-tô: luyện kim đen sì, phát hành xe hơi, năng lượng điện tử, mạng may.

+ Niu Y-oóc: chế trở thành sản phẩm nông nghiệp, hóa hóa học, năng lượng điện tử, luyện kim đen sì.

+ Phi-la-đen-phi-a: hóa hóa học, chế trở thành sản phẩm nông nghiệp, mạng may, năng lượng điện tử.

+ Hiu-xtơn: luyện kim đen sì, đóng góp tàu, sản xuất máy cất cánh, năng lượng điện tử, hóa hóa học.

+ Niu Oóc-lin: đóng góp tàu, sản xuất máy cất cánh, luyện kim color, hóa hóa học,

+ Át-lan-ta: mạng may, sản xuất máy cất cánh, luyện kim color, chế trở thành sản phẩm nông nghiệp.

Xem thêm: gãy xương chậu có nguy hiểm không

+ Xan Phran-xi-xcô: chế trở thành sản phẩm nông nghiệp, hóa hóa học, năng lượng điện tử, cơ khí.

+ Lốt An-giơ-lét: đóng góp tàu, sản xuất máy cất cánh, chế trở thành sản phẩm nông nghiệp, mạng may.

Luyện tập

Giải bài xích rèn luyện trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy lựa lựa chọn và phân tách cách thức khai quật vững chắc của một trong mỗi khoáng sản (đất, rừng, hoặc khoáng sản) ở Bắc Mỹ.

Phương pháp giải:

Dựa vô kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập và lựa lựa chọn một trong mỗi khoáng sản nhằm phân tách.

Lời giải chi tiết:

(Em chỉ việc lựa chọn một trong mỗi phân tách về cách thức khai quật vững chắc khoáng sản sau đây nhằm ghi vô vở)

1. Phương thức khai quật vững chắc khoáng sản khu đất vô phát hành nông nghiệp ở Bắc Mỹ

Bắc Mỹ đang được vận dụng cách thức khai quật khoáng sản khu đất vững chắc vô phát hành nông nghiệp bao hàm nhiều canh và luân canh, bảo đảm an toàn khoáng sản khu đất, phối hợp chăn nuôi, trồng trọt và phát hành nông lâm phối hợp.

- Đa canh và luân canh canh ty hạn chế trừ được sâu sắc dịch, tăng cường độ phì của khu đất và hạn chế xói hao mòn khu đất.

- chỉ bảo vệ khoáng sản khu đất bao gồm trồng cây phủ phủ, bón phân cơ học, hạn chế cày xới khu đất, lưu giữ nhiệt độ của khu đất tự lớp phủ thực vật.

- Kết ăn ý chăn nuôi với trồng trọt nhằm cây cỏ hỗ trợ thực phẩm bên trên địa điểm mang đến gia súc, gia súc hỗ trợ phân cơ học mang đến cây cỏ.

2. Phương thức khai quật vững chắc khoáng sản rừng ở Bắc Mỹ

- Trồng rừng nhằm hồi phục những khu rừng rậm tiếp tục mất mặt.

- sít dụng những cách thức khai quật rừng bền vững:

+ Khai thác dần dần vô thời hạn nhiều năm nhằm rừng hoàn toàn có thể tự động tái mét sinh ngẫu nhiên.

+ Khai thác chặt lựa chọn cây theo đòi đòi hỏi dùng và phù phù hợp với kỹ năng tái mét sinh ngẫu nhiên của rừng.

3. Phương thức khai quật vững chắc khoáng sản tài nguyên ở Bắc Mỹ

- Khai thác bên trên hạ tầng review trữ lượng khoáng sản, yêu cầu dùng nội địa, những hiệu quả kinh tế tài chính - xã hội và môi trường xung quanh.

- sít dụng technology tiến bộ nhằm khai quật hiệu suất cao, cắt giảm tối nhiều thất bay khoáng sản và cường độ tổn sợ hãi môi trường xung quanh.

- Sử dụng tiết kiệm ngân sách, hạn chiết xuất khẩu vẹn toàn, nhiên liệu thô hoặc sơ chế, cải cách và phát triển những vẹn toàn vật tư thay cho thế và tích điện khởi tạo.

- Tăng cường nhập vào một trong những loại vẹn toàn, nhiên liệu nhằm tiết kiệm ngân sách.

Vận dụng

Giải bài xích áp dụng trang 135 SGK Lịch sử và Địa lí 7

Hãy tích lũy vấn đề về cách thức khai quật theo phía vững chắc khoáng sản rừng hoặc tài nguyên ở VN.

Phương pháp giải:

Dựa vô kỹ năng và kiến thức tiếp tục học tập và nắm rõ của phiên bản thân thiết.

Lời giải chi tiết:

* Phương thức khai quật theo phía vững chắc khoáng sản rừng ở Việt Nam:

- Trồng mới nhất rừng.

- Không chặt phá huỷ rừng, nhóm rừng bừa kho bãi.

- Phục hồi rừng theo phía nông - lâm phối hợp.

- Khai thác dần dần và khai quật chọn: hồi phục lại rừng bằng phương pháp xúc tiến tái mét sinh ngẫu nhiên của rừng tự động hồi phục.

- Chỉ được khai quật lựa chọn, ko được khai quật White.

- Chọn chặt cây tiếp tục già cả, cây sở hữu phẩm hóa học và mức độ sinh sống xoàng, tích lại cây còn non cây mộc chất lượng và cây sở hữu mức độ sinh sống mạnh.

* Phương thức khai quật theo phía vững chắc khoáng sản tài nguyên ở Việt Nam

- Tiến hành công tác làm việc kiểm kê tổng thể con số, trữ lượng những mỏ tiếp tục sở hữu và khai quật bên trên phạm vi toàn quốc.

- Đẩy mạnh công tác làm việc khảo sát, dò la dò la, thăm hỏi dò la nhằm phân phát hiện nay mỏ mới nhất.

- Quy hoạch một cơ hội ví dụ từng loại tài nguyên.

- Tăng cường việc dùng những cách thức tiên tiến và phát triển vô khai quật, chế trở thành sâu sắc nhằm mục tiêu năng cao hiệu suất cao kinh tế tài chính, tránh khỏi xuất khẩu thô, vô hiệu hóa được nàn “quặng tặc”…

- Tổ chức trình tự động khai quật mỏ một cơ hội phù hợp, rời biểu hiện mỏ dễ dàng nấu trước, mỏ khó khăn quăng quật lại; tăng góp vốn đầu tư mang đến mạng hồi phục, khởi tạo và và nâng cấp môi trường xung quanh sinh thái xanh ở những địa phận khai quật mỏ.

- Đổi mới nhất technology khai quật, sàng tuyển chọn và chế trở thành nhằm tận thu khoáng sản và bảo đảm an toàn môi trường xung quanh...


Bình luận

Chia sẻ

 • Bài 17. Đặc điểm vạn vật thiên nhiên Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày sự phân hóa của ngẫu nhiên Trung và Nam Mỹ theo hướng nhộn nhịp – tây. 2. Trình bày sự phân hóa ngẫu nhiên của Trung và Nam Mỹ theo hướng bắc – nam giới. 3. Thảm thực vật thay cho thay đổi ra làm sao kể từ chân lên tới đỉnh núi ở sườn tây và sườn nhộn nhịp sản phẩm An-đet. 4. Đặc điểm của rừng nhiệt đới gió mùa A-ma-dôn...

 • Bài 18. Đặc điểm người ở, xã hội Trung và Nam Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày Đặc điểm xuất xứ người ở Trung và Nam Mỹ. 2. Trình bày yếu tố đô thị mới ở Trung và Nam Mỹ. 3. Kể thương hiệu những khu đô thị sở hữu kể từ 10 triệu dân trở lên trên ở chống Trung và Nam Mỹ. 4. Vì sao Trung và Nam Mỹ sở hữu nền văn hóa truyền thống phó thoa? 5. Kể thương hiệu những khu đô thị sở hữu kể từ 10 triệu dân trở lên trên ở chống Trung và Nam Mỹ. 6. Hãy tích lũy vấn đề về một TP.HCM phổ biến ở chống Trung và Nam Mỹ.

 • Bài 19. Thực hành: Tìm hiểu yếu tố khai quật, dùng và bảo đảm an toàn vạn vật thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn SGK Lịch sử và Địa lí 7 Cánh Diều

  Thu thập tư liệu và trình diễn yếu tố khai quật, dùng và bảo đảm an toàn vạn vật thiên nhiên ở rừng A-ma-dôn.

 • Bài 15. Đặc điểm người ở, xã hội Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Nêu những loại nhập cảnh vô Bắc Mỹ. Các loại nhập cảnh mang đến những thuận tiện và trở ngại gì mang đến Bắc Mỹ? Cho biết vì thế sao Bắc Mỹ là chống sở hữu bộ phận chủng tộc đa dạng mẫu mã. 2. Giải quí vì thế sao Bắc Mỹ sở hữu cường độ đô thị mới tối đa trái đất. 3. Vì sao rằng Bắc Mỹ là vùng khu đất của những người dân nhập cư? ...

 • Bài 14. Đặc điểm ngẫu nhiên Bắc Mỹ SGK Địa lí 7 Cánh Diều

  1. Trình bày sự phân hóa địa hình của Bắc Mỹ. 2. Trình bày sự phân hóa nhiệt độ của Bắc Mỹ. 3. Cho biết Đặc điểm sông, hồ nước của Bắc Mỹ. 4. Ccho biết Bắc Mỹ sở hữu những đới vạn vật thiên nhiên nào là. Mô miêu tả Đặc điểm của một trong mỗi đới vạn vật thiên nhiên cơ. 5. Lập bảng tế bào miêu tả Đặc điểm của thân phụ chống địa hình ở Bắc Mỹ. 6. Hãy tích lũy vấn đề về Ngũ Hồ hoặc khối hệ thống sông Mi-xi-xi-pi – Mít-xu-ri.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Lịch sử và Địa lí 7 - Cánh diều - Xem ngay

Xem thêm: cạnh tranh có vai trò nào sau đây

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.