hàm số y=cosx


1. Hàm số nó = sin x và hàm số nó = cos x

1. Hàm số \(y = \sin x\)

- Có TXĐ \(D = R\), là hàm số lẻ, tuần trả với chu kì \(2\pi \), nhận từng độ quý hiếm nằm trong đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\). 

Bạn đang xem: hàm số y=cosx

- Đồng vươn lên là bên trên từng khoảng tầm \(\left( { - \dfrac{\pi }{2} + k2\pi ;\dfrac{\pi }{2} + k2\pi } \right)\) và nghịch ngợm vươn lên là bên trên từng khoảng tầm \(\left( {\dfrac{\pi }{2} + k2\pi ;\dfrac{{3\pi }}{2} + k2\pi } \right)\)

- Có vật dụng thị là đàng hình sin trải qua điểm \(O\left( {0;0} \right)\)

2. Hàm số \(y = \cos x\)

- Có TXĐ \(D = R\), là hàm số chẵn, tuần trả với chu kì \(2\pi \), nhận từng độ quý hiếm nằm trong đoạn \(\left[ { - 1;1} \right]\).

- Đồng vươn lên là bên trên từng khoảng tầm \(\left( { - \pi  + k2\pi ;k2\pi } \right)\) và nghịch ngợm vươn lên là bên trên từng khoảng tầm \(\left( {k2\pi ;\pi  + k2\pi } \right)\)

- Có vật dụng thị là đàng hình sin trải qua điểm \(\left( {0;1} \right)\)

3. Hàm số \(y = \tan x\)

- Có TXĐ \(D = R\backslash \left\{ {\dfrac{\pi }{2} + k\pi ,k \in Z} \right\}\), là hàm số lẻ, tuần trả với chu kì \(\pi \), nhận từng độ quý hiếm nằm trong \(R\).

- Đồng vươn lên là bên trên từng khoảng tầm \(\left( { - \dfrac{\pi }{2} + k\pi ;\dfrac{\pi }{2} + k\pi } \right)\).

4. Hàm số \(y = \cot x\)

- Có TXĐ \(D = R\backslash \left\{ {k\pi ,k \in Z} \right\}\), là hàm số lẻ, tuần trả với chu kì \(\pi \), nhận từng độ quý hiếm nằm trong \(R\).

Xem thêm: sử 10 chân trời sáng tạo bài 2

- Nghịch vươn lên là bên trên từng khoảng tầm \(\left( {k\pi ;\pi  + k\pi } \right)\).

Loigiaihay.com


Bình luận

Chia sẻ

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Toán 11 - Xem ngay

Xem thêm: văn bản truyện về các vị thần sáng tạo thế giới

Báo lỗi - Góp ý

2k7 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu tiếp thu kiến thức mễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 11 bên trên Tuyensinh247.com. Cam kết canh ty học viên lớp 11 học tập đảm bảo chất lượng, trả trả khoản học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.