hai sóng nào sau đây không giao thoa được với nhau

hint-header

Cập nhật ngày: 07-07-2022

Bạn đang xem: hai sóng nào sau đây không giao thoa được với nhau


Chia sẻ bởi: Trần Thị Thuỳ Dung


Hai sóng này tại đây không uỷ thác bôi được với nhau

Hai sóng với nằm trong tần số, nằm trong biên phỏng.

B

Hai sóng với nằm trong tần số và nằm trong trộn.

C

Hai sóng với nằm trong tần số, nằm trong biên phỏng và hiệu trộn ko thay đổi theo đòi thời hạn.

D

Hai sóng với nằm trong tần số, nằm trong tích điện và hiệu trộn ko thay đổi theo đòi thời hạn.

Chủ đề liên quan

Trong hiện tượng kỳ lạ uỷ thác bôi sóng cơ học tập với nhị mối cung cấp phối kết hợp A và B thì khoảng cách đằm thắm nhị điểm ngay sát nhau nhất bên trên đoạn AB giao động với biên phỏng cực lớn là

A

/4.

B

/2.

C

.

D

2.

Trong uỷ thác bôi của nhị sóng bên trên mặt mũi nước kể từ nhị mối cung cấp phối kết hợp, nằm trong trộn nhau, những điểm giao động với biên phỏng rất rất đái với hiệu khoảng cách cho tới nhị mối cung cấp (k Z) là:

Trong uỷ thác bôi của nhị sóng bên trên mặt mũi nước kể từ nhị mối cung cấp phối kết hợp, ngược trộn nhau, những điểm giao động với biên phỏng rất rất đái với hiệu khoảng cách cho tới nhị mối cung cấp (k Z) là:

Trong thử nghiệm tạo nên vân uỷ thác bôi sóng bên trên mặt mũi nước, người tao sử dụng mối cung cấp giao động với tần số 50 Hz và đo được khoảng cách đằm thắm nhị đẩy sóng thường xuyên phía trên đàng nối nhị tâm giao động là 2 milimet. Cách sóng của sóng bên trên mặt mũi nước là từng nào ?

A

mm

B

mm

C

mm

D

mm.

Trong thử nghiệm tạo nên vân uỷ thác bôi sóng bên trên mặt mũi nước, người tao sử dụng mối cung cấp giao động với tần số 100 Hz và đo được khoảng cách đằm thắm nhị đẩy sóng thường xuyên phía trên đàng nối nhị tâm giao động là 4 milimet. Vận tốc sóng bên trên mặt mũi nước là từng nào ?

Khi với sóng giới hạn bên trên một sợi chạc đàn hồi thì khoảng cách đằm thắm nhị bụng sóng thường xuyên bằng

Trong hệ sóng giới hạn bên trên một sợi chạc, khoảng cách đằm thắm một nút và một bụng thường xuyên bằng

Ứng dụng của hiện tượng kỳ lạ sóng giới hạn để

A

xác lập vận tốc truyền sóng.

D

xác lập tích điện sóng.

Một sợi chạc đàn lâu năm 60 centimet, căng đằm thắm nhị điểm cố định và thắt chặt, Lúc chạc đàn giao động với tần số f= 500 Hz thì bên trên chạc với sóng giới hạn với 4 bụng sóng. Vận tốc truyền sóng bên trên chạc là:

Một sợi chạc đàn hồi AB lâu năm 1,2m đầu A cố định và thắt chặt, đầu B tự tại, được rung rinh với tần số f và bên trên chạc với sóng Viral với vận tốc 24m/s. Quan sát sóng giới hạn bên trên chạc người tao thấy 9 nút. Tần số giao động của chạc là:

Trên một dây khá dài 9cm, một đầu cố định và thắt chặt một đầu tự tại, với 5 nút sóng. hiểu vận tốc truyền sóng bên trên chạc là 20m/s. Chu kì của sóng là:

Một sợi dây khá dài 100 centimet căng ngang, một đầu cố định và thắt chặt, đầu còn sót lại gắn kèm với một nhánh của âm bôi giao động điều tiết với tần số 40 Hz. Trên chạc với 1 sóng giới hạn ổn định toan. Tốc phỏng truyền sóng bên trên chạc là đôi mươi m/s. Trên chạc có:

Sóng cơ là

A

sự truyền hoạt động cơ nhập không gian.

B

những giao động cơ Viral nhập môi trường thiên nhiên vật hóa học.

Xem thêm: mũi tên được bắn đi từ cái cung là nhờ

C

hoạt động kha khá của vật này đối với vật không giống.

D

sự co dãn đàn hồi tuần trả Một trong những thành phần môi trường thiên nhiên.

Khi một sóng cơ truyền kể từ không gian nhập nước thì đại lượng này tại đây ko thay cho đổi:

Sóng dọc là sóng nhập bại những phần tử:

A

Viral theo đòi phương ngang.

B

giao động theo đòi và một phương với phương truyền sóng

C

giao động theo đòi phương ngang.

D

giao động theo đòi phương vuông góc với phương truyền sóng.

Sóng dọc

A

chỉ truyền được nhập hóa học rắn.

B

truyền được nhập hóa học rắn, hóa học lỏng và hóa học khí.

C

truyền được nhập hóa học rắn, hóa học lỏng, hóa học khí và cả nhập chân ko.

D

ko truyền được nhập hóa học rắn.

Sóng ngang là sóng với phương giao động của những phần tử:

B

Trùng với phương truyền sóng

C

Vuông góc với phương truyền sóng

Sóng ngang:

A

Chỉ truyền được nhập hóa học rắn

B

Truyền được nhập hóa học rắn và lỏng

C

Truyền được nhập hóa học rắn và lỏng, không gian

D

Không truyền được nhập hóa học rắn

Phát biểu này tại đây không chính với sóng cơ? Sóng cơ hoàn toàn có thể Viral được nhập môi trường:

Bước sóng là:

A

quãng đàng nhưng mà sóng truyền rằng được nhập 1(s).

B

khoảng cách sớm nhất đằm thắm nhị bụng sóng.

C

Xem thêm: eu trở thành trung tâm kinh tế

khoảng cách sớm nhất đằm thắm nhị nút sóng.

D

khoảng cách sớm nhất đằm thắm nhị điểm phía trên nằm trong phương truyền sóng giao động nằm trong trộn.