hai điện tích q1=5.10^ 16

Câu hỏi:

28/05/2020 72,684

Hai năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C),  q2=-5.10-16 (C), đặt điều bên trên nhị đỉnh B và C của một tam giác đều ABC cạnh vày 8 (cm) nhập không gian. Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bên trên đỉnh A của tam giác ABC có tính rộng lớn là:

Bạn đang xem: hai điện tích q1=5.10^ 16

A. E = 1,2178.10-3 (V/m).

B. E = 0,6089.10-3 (V/m).

C. E = 0,3515.10-3 (V/m).

D. E = 0,7031.10-3 (V/m).

Đáp án chủ yếu xác

Chọn: D

Hướng dẫn:

- Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bởi năng lượng điện tích q1=5.10-16 (C) ở bên trên B tạo ra bên trên A có tính lớn

- Cường chừng năng lượng điện ngôi trường bởi năng lượng điện tích q2=-5.10-16 (C) ở bên trên C tạo ra bên trên A có tính lớn

 - Cường chừng năng lượng điện ngôi trường tổ hợp bên trên điểm A là 

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Đặt một năng lượng điện dương, lượng nhỏ vào một trong những năng lượng điện ngôi trường đều rồi thả nhẹ nhõm. Điện tích tiếp tục gửi động:

A. dọc từ chiều của lối mức độ năng lượng điện trường

B. trái hướng lối mức độ năng lượng điện trường

C. vuông góc với lối mức độ năng lượng điện trường

D. theo đuổi một hành trình bất kỳ

Câu 2:

Mối contact thân thiện hiệu năng lượng điện thế UMNvà hiệu năng lượng điện thế UNM là:

A. UMN=UNM

B. UMN=-UNM

C. UMN=1UNM

D. UMN=-1UNM

Xem thêm: bài văn tả đồ chơi lớp 3

Câu 3:

Khoảng cơ hội thân thiện một prôton và một êlectron là r = 5.10-9(cm), coi rằng prôton và êlectron là những năng lượng điện điểm. Lực tương tác thân thiện bọn chúng là:

A. lực bú mớm với F = 9,216.10-12 (N).

B. lực đẩy với F = 9,216.10-12 (N).

C. lực bú mớm với F = 9,216.10-8 (N).

D. lực đẩy với F = 9,216.10-8 (N).

Câu 4:

Phát biểu này sau đó là không đúng?

A. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật thiếu hụt êlectron.

B. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật quá êlectron

C. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện dương là vật đã nhận được thêm thắt những ion dương

D. Theo thuyết êlectron, một vật nhiễm năng lượng điện âm là vật đã nhận được thêm thắt êlectron

Câu 5:

Hai năng lượng điện điểm cân nhau đặt điều nhập chân ko xa nhau một khoảng r1 = 2 (cm). Lực đẩy thân thiện bọn chúng là F1=1,6.10-4 (N). Để lực tương tác thân thiện nhị năng lượng điện ê bằng F2=2,5.10-4 (N) thì khoảng cách thân thiện bọn chúng là:

A. r2 = 1,6 (m)

B. r2 = 1,6 (cm)

C. r2 = 1,28 (m). 

D. r2 = 1,28 (cm).

Câu 6:

Một năng lượng điện q = 1 (μC) dịch rời kể từ điểm A tới điểm B nhập năng lượng điện ngôi trường, nó nhận được một tích điện W = 0,2 (mJ). Hiệu năng lượng điện thế thân thiện nhị điểm A, B là:

A. U = 0,trăng tròn (V).

B. U = 0,trăng tròn (mV).

C. U = 200 (kV).

Xem thêm: nêu ví dụ chứng tỏ sự tồn tại của áp suất khí quyển

D. U = 200 (V).