góc của lục giác đều

Chỉ cần dùng công thức tính diện tích S tam giác đều và diện tích S hình tròn trụ nằm trong một ít suy đoán, bạn cũng có thể đơn giản thể hiện đáp án mang lại bài xích hình học tập lớp 10 này.

Bạn đang xem: góc của lục giác đều

Đề bài:

Hình lục giác đều cạnh 6 centimet được mang lại như hình vẽ.

dap-an-bai-hinh-luc-giac-danh-cho-hoc-sinh-gioi-my

 

Dựng 6 cung tròn trặn, từng cung tròn trặn đem tâm là 1 trong những đỉnh của lục giác và đem nửa đường kính vị 3 centimet.

Hỏi diện tích S phần color xám nhập hình vẽ vị bao nhiêu?

A: 27√3 - 9π

B: 27√3 - 6π

C: 54√3 - 18π

D: 54√3 - 12π

E: 108√3 - 9π

Xem thêm: hình nail đẹp

Đáp án: C.

Hình lục giác đều bao gồm 6 tam giác đều cạnh 6 centimet phối kết hợp lại. Suy rời khỏi diện tích S hình lục giác đều vị 6.[6.√(6- 32)]/2 = 54√3 cm2.

Tổng những góc của một lục giác đều vị 720 chừng. Suy rời khỏi một cung tròn trặn như bài xích rời khỏi đem góc vị 720/6 = 120 chừng.

Từ cơ tớ đem diện tích S một hình rẻ rúng quạt tạo nên vị cung tròn trặn góc 120 chừng vị 1/3 diện tích S hình tròn trụ nửa đường kính 3 centimet. Suy rời khỏi diện tích một hình rẻ rúng quạt này vị π.32/3 = 3π cm2.

Dễ nhận ra, diện tích S phần color xám vị diện tích S lục giác đều trừ tổng diện tích S 6 hình rẻ rúng quạt.  

Vậy diện tích S phần color xám vị 54√3 - 6.3π = 54√3 - 18π. Chọn phương án C.

Thanh Tâm