đồng phân phenol

Chuyên đề môn Hóa học tập lớp 11

Chuyên đề Hóa học tập lớp 11: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol được VnDoc thuế tầm và reviews cho tới chúng ta học viên nằm trong quý thầy cô xem thêm. Nội dung tư liệu sẽ hỗ trợ chúng ta học viên học tập đảm bảo chất lượng môn Hóa học tập lớp 11 hiệu suất cao rộng lớn. Mời chúng ta xem thêm.

Bạn đang xem: đồng phân phenol

Lý thuyết: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol

I. Phương pháp xác lập đòng đẳng đồng phân danh pháp của Phenol

Nắm chắc:

+ Định nghĩa về phenol, những đồng đẳng của phenol

+ Tên gọi = số chỉ vị nhánh + thương hiệu nhánh + phenol.

+ Cách pha chế phenol và đồng đẳng.

Phenol là những thích hợp hóa học cơ học nhập phân tử sở hữu group -OH links thẳng với vẹn toàn tử C vòng benzen.

CTTQ: CnH2n-6O (n ≥ 6)

Phân loại :

+ Phenol đơn chức: Phân tử sở hữu một group –OH phenol.

+ Phenol nhiều chức: Phân tử chứa chấp nhị hoặc nhiều group –OH phenol.

Đồng phân

+ Công thức tính nhanh: 3n-6 (6 < n < 9)

+ kề dụng: C7H8O: 37-6 = 3 đồng phân.

II. Bài tập luyện áp dụng liên quan

1. Câu chất vấn tự động luận 

Bài 1: Hãy ghi chép công thức cấu trúc và gọi thương hiệu những đồng phân sở hữu công thức phân tử C7H8O chứa chấp vòng benzen và sở hữu phản xạ với Na.

Đáp án chỉ dẫn giải

Vậy ứng với công thức phân tử C7H8O sở hữu 5 đồng phân dẫn xuất hiđrocacbon thơm phức bao hàm 3 đồng phân phenol; 1 đồng phân ancol và 1 đồng phân ete.

Bài 2: Từ Tôluen và những hóa học vô sinh quan trọng, hãy ghi chép những phương trình điều chế: C6H5CH2OH

Đáp án chỉ dẫn giải

Chuyên đề chất hóa học 11

Điều chế C6H5CH2OH

2. Câu chất vấn trắc nghiệm Phenol 

Câu 1: Phenol ko phản xạ với hóa học này sau đây?

A. Na.

B. NaOH.

C. NaHCO3.

D. Br2.

Câu 2: Cho những tuyên bố sau về phenol:

(a) Phenol vừa vặn thuộc tính được với hỗn hợp NaOH vừa vặn thuộc tính được với Na.

(b) phenol tan được nhập hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của phenol to hơn sức nóng nhiệt độ chảy của ancol etylic.

(d) phenol phản xạ được với hỗn hợp KHCO3 tạo ra CO2.

(e) Phenol là 1 trong ancol thơm phức.

Trong những tình huống bên trên, số tuyên bố đích thị là

A. 5

B. 2

C. 3

D. 4.

Xem đáp án

Đáp án C

(a) Phenol vừa vặn thuộc tính được với hỗn hợp NaOH vừa vặn thuộc tính được với Na.

(b) phenol tan được nhập hỗn hợp KOH.

(c) Nhiệt nhiệt độ chảy của phenol to hơn sức nóng nhiệt độ chảy của ancol etylic.

Câu 3: Hợp hóa học cơ học X chứa chấp vòng benzen, sở hữu công thức phân tử C7H8O, phản xạ được với hỗn hợp NaOH. Số hóa học vừa lòng đặc điểm bên trên là

A. 3

B. 1

C. 4

D. 2.

Xem đáp án

Đáp án A

C7H8O sở hữu số links π + v = (7.2 − 8+2)/2 = 4 nên C7H8O chỉ chứa chấp 1 vòng benzen

Xem thêm: phân tích đánh giá 1 tác phẩm truyện

C7H8O thuộc tính với NaOH nên sở hữu group OH gắn thẳng nhập vòng benzen.

CTCT vừa lòng là:

Đồng phân C7H8O

Câu 4. Hợp hóa học cơ học X( phân tử chứa chấp vòng benzen) sở hữu công thức phân tử là C7H8O2. Khi X thuộc tính với Na dư, số mol H2 nhận được ngay số mol X nhập cuộc phản xạ. Mặt không giống, X thuộc tính được với hỗn hợp NaOH theo dõi tỉ trọng số mol 1 : 1. Công thức cấu trúc thu gọn gàng của X là

A. C6H5CH(OH)2 .

B. HOC6H4CH2OH

C. CH3C6H3(OH)2.

D. CH3OC6H4OH.

Xem đáp án

Đáp án B

Chất X phản xạ với Na tạo nên nH2 = nX => sở hữu 2 group -OH.

X phản xạ với NaOH theo dõi tỉ trọng 1:1 => Có 1 group OH gắn nhập nhân thơm phức.

=> X là: X là HOC6H4CH2OH.

Câu 5. Số đồng phân phenol ứng với công thức phân tử C7H8O là:

A. 2

B. 4

C. 3

D. 5

Xem đáp án

Đáp án C

Dựa nhập khái niệm phenol: Phenol là thích hợp hóa học cơ học sở hữu group –OH links thẳng với vòng benzen.

Vậy sở hữu 3 đồng phân phenol.

Câu 6. Cho những tuyên bố sau về phenol:

(a) phenol tan nhiều nội địa lạnh;

(b) phenol sở hữu tính axit tuy nhiên phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím;

(c) phenol được dùng để làm tạo ra phẩm nhuộm, hóa học khử nấm mốc;

(d) vẹn toàn tử H nhập benzen dễ dẫn đến thế rộng lớn vẹn toàn tử H trong khoảng benzen của phenol;

(e) cùng với nước brom nhập phenol thấy xuất hiện nay kết tủa.

Số tuyên bố đích thị là

A. 5

B. 3

C. 2

D. 4

Xem đáp án

Đáp án B

Các tuyên bố đích thị là:

(b) phenol sở hữu tính axit tuy nhiên phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím;

(c) phenol được dùng để làm tạo ra phẩm nhuộm, hóa học khử nấm mốc;

(e) cùng với nước brom nhập phenol thấy xuất hiện nay kết tủa.

Câu 7. Phát biểu này tại đây về phenol là sai?

A. Phenol nằm trong loại ancol thơm phức, đơn chức.

B. Dung dịch phenol ko thực hiện thay đổi color quỳ tím.

C. Phenol không nhiều tan nội địa giá buốt, tan nhiều nội địa rét.

D .Phenol thuộc tính với nước brom tạo nên kết tủa.

Xem đáp án

Đáp án A

Xem thêm: ai không nên ăn bột sắn dây

Phát biểu sai là: Phenol nằm trong loại ancol thơm phức, đơn chức vì như thế phenol ko nên ancol thơm phức.

..............................................

Trên phía trên VnDoc.com đang được reviews cho tới độc giả tài liệu: Đồng đẳng, đồng phân, danh pháp của Phenol. Để sở hữu sản phẩm cao hơn nữa nhập tiếp thu kiến thức, VnDoc xin xỏ reviews cho tới chúng ta học viên tư liệu Trắc nghiệm Hóa học tập 11...