đồ thị dao động âm

 • Hai điểm A B xa nhau 2 centimet xê dịch nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang lại véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số xê dịch cực lớn vô cùng đái trong vòng AB?

  Hai điểm A B xa nhau 2 centimet xê dịch nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang lại véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số xê dịch cực lớn vô cùng đái trong vòng AB?

  Bạn đang xem: đồ thị dao động âm

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau 2 centimet xê dịch nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang lại véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số xê dịch cực lớn vô cùng đái trong vòng AB?

  Hai điểm A B xa nhau 2 centimet xê dịch nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang lại véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số xê dịch cực lớn vô cùng đái trong vòng AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Hai điểm A B xa nhau 2 centimet xê dịch nằm trong trộn với nằm trong tần số 400hz mang lại véc tơ vận tốc tức thời truyền sóng bên trên mặt mũi nước là 90 cm/s. Tìm số xê dịch cực lớn vô cùng đái trong vòng AB?

  01/12/2022 |   0 Trả lời

 • Giao mẻ sóng

  Trong thử nghiệm gửi gắm mẻ sóng với nhị mối cung cấp phối kết hợp S1; S2 bên trên mặt mũi nước và xê dịch nằm trong trộn nhau. Xét tia S1y vuông góc với S1S2 bên trên S1, nhị điểm M, N nằm trong S1y với MS1= 9 centimet, NS1= 16 centimet. Khi dịch đem mối cung cấp S2 dọc từ đường thẳng liền mạch chứa chấp S1S2 tao thấy, góc MS2 N cực lớn cũng chính là khi M và N nằm trong nhị cực lớn ngay lập tức kề. Tìm S1S2

  05/12/2022 |   0 Trả lời

 • Đặt năng lượng điện áp u=U căn 2 coswt (V) vô nhị đầu một quãng mạch chỉ mất tụ năng lượng điện C thì độ mạnh loại năng lượng điện tức thời chạy vô mạch là i tuyên bố nào là sau đó là đúng

  Đặt năng lượng điện áp u=U căn 2 coswt (V) vô nhị đầu một quãng mạch chỉ mất tụ năng lượng điện C thì độ mạnh loại năng lượng điện tức thời chạy vô mạch là i tuyên bố nào là sau đó là đúng

  06/12/2022 |   0 Trả lời

 • Một hóa học điểm xê dịch điều hoà bên trên trục Ox, xung xung quanh địa điểm thăng bằng O với chu kỳ luân hồi T=1s. Khi qua loa VTCB hóa học điểm với véc tơ vận tốc tức thời v = -8pi cm/s. Chọn gốc thời hạn khi vật qua loa địa điểm x=2 centimet theo hướng dương. Viết phương trình xê dịch điều hoà của hóa học điểm.

  giải cụ thể chung bản thân với..

  14/12/2022 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống đơn xê dịch với phương trình s=5cos2πt(cm). Tần số xê dịch của con cái nhấp lên xuống này vì chưng bao nhiêu?

  Một con cái nhấp lên xuống đơn xê dịch với phương trình s=5cos2πt(cm).tần số xê dịch của con cái nhấp lên xuống này vì chưng bao nhiêu

  27/12/2022 |   1 Trả lời

 • Hai loại năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn bịa đặt vuông góc cùng nhau và nằm trong và một mặt mũi phẳng phiu (hình 2). Xác lăm le vecto độ mạnh tử trưởng tổ hợp bên trên những điểm M, và Mỹ. biét ráng: I, 0.2A; I, -0.3A; AM, AM-0.1cm; BM, CM; -0.2cm.

  Hai loại năng lượng điện trực tiếp nhiều năm vô hạn bịa đặt vuông góc cùng nhau và nằm trong và một mặt mũi phẳng phiu (hình 2). Xác lăm le vecto độ mạnh tử trưởng tổ hợp bên trên những điểm M, và Mỹ. biét ráng: I, 0.2A; I, -0.3A; AM, AM-0.1cm; BM, CM; -0.2cm.

  01/03/2023 |   0 Trả lời

 • Mạch xê dịch LC lí tưởng với tần số dao động

  A. tùy thuộc vào L, ko tùy thuộc vào C

  B. tùy thuộc vào C, ko tùy thuộc vào L

  C. tùy thuộc vào cả L và C

  D. ko tùy thuộc vào L và C

  18/04/2023 |   2 Trả lời

 • Một vật xê dịch điều tiết với quy trình là 1 đoạn trực tiếp nhiều năm 30cm. Biên phỏng xê dịch của vật là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy ở ngang có tính cứng k = 100 N/m được gắn vô vật nặng nề với lượng m = 0,1 kilogam. Kích mến mang lại vật xê dịch điều tiết, xác lập chu kì của con cái nhấp lên xuống lốc xoáy.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một lốc xoáy có tính cứng là k. Khi gắn vậ m1 vô lốc xoáy và mang lại xê dịch thì chu kì là 0,3 s.

  Khi gắn vật với lượng m2 vô lốc xoáy bên trên và kích ứng mang lại xê dịch thì nó xê dịch với chu kì là 0,4s. Hỏi nếu lúc gắn vật với lượng m = 2m1 + 3m2 thì nó xê dịch với chu kì là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

  Xem thêm: tiếng anh 10 unit 8 review 3

 • Một vật nhỏ xê dịch điều tiết theo gót trục Ox (VTCB là O) với biên phỏng 4cm và tần số 10Hz. Tại thời khắc t = 0, vật với li phỏng 4cm. Phương trình xê dịch của vật như vậy nào?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l. Trong khoảng chừng thời hạn \(\Delta t\) nó tiến hành 12 xê dịch. Khi tách phỏng nhiều năm của chính nó bớt 16 centimet, vô nằm trong khoảng chừng thời hạn \(\Delta t\) như bên trên, con cái nhấp lên xuống tiến hành đôi mươi xê dịch. Tính phỏng nhiều năm thuở đầu của con cái nhấp lên xuống.

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l = 16 centimet. Kéo con cái nhấp lên xuống chếch ngoài địa điểm thăng bằng một góc \({9^0}\) rồi thả nhẹ nhàng.

  Bỏ qua loa từng quái sát, lấy g = 10 m/s2. Chọn gốc thời hạn là khi thả vật, chiều dương nằm trong chiều với chiều hoạt động thuở đầu của vật. Viết phương trình xê dịch theo gót li phỏng góc tính đi ra rad.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật tiến hành mặt khác nhị xê dịch điều tiết \({{x_1} = 6\cos 4\pi t\left( {cm} \right)}\) (cm) và \({{x_2} = 6\cos \left( {4\pi t + \frac{\pi }{3}} \right)}\) (cm). Hãy xác lập xê dịch tổ hợp của nhị xê dịch bên trên.

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Ta với 1 vật tiến hành mặt khác nhị xê dịch điều tiết với biên dộ theo thứ tự là 3 centimet và 5 centimet. Trong những độ quý hiếm sau, độ quý hiếm nào là ko thể là biên phỏng của xê dịch tổng hợp?

  A. 4 cm

  B. 5 cm

  C. 3 cm

  D. 10 cm

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Một vật xê dịch điều tiết, vô thời hạn 1 phút vật tiến hành được 30 xê dịch. Chu kì xê dịch của vật là bao nhiêu?

  20/06/2023 |   1 Trả lời

 • Cho một con cái nhấp lên xuống lốc xoáy xê dịch điều tiết với phương trình \(x = 10\cos \left( {20t - \frac{\pi }{3}} \right)\left( {cm} \right)\). thạo vật nặng nề với lượng m = 100g. Động năng của vật bên trên li phỏng x = 8cm là bao nhiêu?

  21/06/2023 |   1 Trả lời

 • Biết bên trên thời khắc t = 0 vật trải qua địa điểm thăng bằng theo hướng dương. Hãy ghi chép phương trình xê dịch của vật

  15/08/2023 |   1 Trả lời

 • Một con cái nhấp lên xuống đơn với chiều nhiều năm l được kích ứng xê dịch bên trên điểm với vận tốc trọng ngôi trường là g và con cái nhấp lên xuống xê dịch với chu kỳ luân hồi T. Hỏi nếu như tách chiều nhiều năm chão treo lên đường 1/2 thì chu kỳ luân hồi của con cái nhấp lên xuống tiếp tục thay cho thay đổi như vậy nào?

  A. Không thay đổi.              

  B. Tăng \(\sqrt{2}\) đợt.                                         

  C. Giảm \(\sqrt{2}\) đợt.                                         

  D. Giảm gấp đôi.

  15/08/2023 |   1 Trả lời

 • giải chung bản thân với ạ

  a.Tìm phỏng lệch sóng của sóng bên trên M và N.

  b. Trên đoạn MN với từng nào điểm vuông trộn với mối cung cấp .

  c. Tại thời khắc t điểm M đang được hạ xuống thấp nhất thì sau thời hạn nhanh nhất từng nào thì điểm N tiếp tục hạ xuống thấp nhất ?

  d. Tìm khoảng cách lớn số 1 thân ái M và N .

  19/08/2023 |   0 Trả lời

  Xem thêm: quan sát tranh rồi viết 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh

 • Một khối cục gỗ lượng M=400g được treo vô lốc xoáy có tính cứng k=100N/m.

  Một khối cục gỗ lượng M=400g được treo vô lốc xoáy có tính cứng k=100N/m. Một viên bi lượng m=100g được phun cho tới với véc tơ vận tốc tức thời v = 50cm/s va vấp va vô khối mộc. Sau va vấp va hệ xê dịch điều tiết. Xác lăm le chu kì và biên phỏng xê dịch. thạo va vấp va vô cùng đàn hồi.

  26/09/2023 |   0 Trả lời