điểm bão hòa ánh sáng là

Câu hỏi:

12/02/2020 76,770

A. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt vô cùng đại

Bạn đang xem: điểm bão hòa ánh sáng là

Đáp án chủ yếu xác

B. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt vô cùng tiểu

C. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt tới mức trung bình

D. độ mạnh thiếu sáng nhiều nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt bên trên nấc trung bình

- Cường chừng độ sáng tăng thực hiện tăng mức độ quang quẻ ăn ý cho tới Khi đạt cho tới điểm bão hòa độ sáng. Từ điểm bão hòa trở lên đường, độ mạnh độ sáng tăng thì độ mạnh quang quẻ ăn ý hạn chế dần dần.

- Điểm bù độ sáng (Io): Cường chừng thiếu sáng thiểu nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý và thở đều bằng nhau.

- Điểm bão hòa độ sáng (Im): Cường chừng độ sáng nhằm độ mạnh quang quẻ ăn ý đạt cực lớn.
Đáp án A

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Sắc tố này tại đây nằm trong group sắc tố chính?

A. Diệp lục a và carôten

B. Diệp lục a và xantôphyl.

C. Diệp lục a và diệp lục b.

D. Diệp lục a và phicôbilin.

Câu 2:

Vai trò của những yếu tố đại lượng so với thực vật là:

A. Tham gia nhập những phản xạ sinh hoá nhập tế bào.

B. Tác động cho tới đặc điểm hệ keo dán nhập hóa học nguyên vẹn sinh của tế bào.

C. Cấu trúc nên những ăn ý hóa học cơ học nhập tế bào.

D. Tham gia nhập quy trình hít nước, muối bột khoáng và bay khá nước ở lá

Câu 3:

Ý này tiếp sau đây không chính với tầm quan trọng bay khá nước ở lá?

A. Tạo động lực phía bên trên nhằm kéo nước, ion khoáng và những hóa học tan kể từ rễ lên tới lá

Xem thêm: tin học đã giúp gì cho em trong học tập

B. Làm banh khí khổng mang đến CO2 khuếch giã nhập lá nhằm hỗ trợ mang đến quy trình quang quẻ ăn ý.

C. Làm giảm nhiệt chừng của lá cây nhập những ngày nóng ran, đáp ứng cho những quy trình sinh lí xẩy ra thông thường.

D. Làm mang đến khí khổng banh và khí O2 tiếp tục bay đi ra bầu không khí.

Câu 4:

Thành phần hầu hết của dịch mạch rây là:

A. Nước và những ion khoáng

B. Amit, ion khoáng

C. Saccarôzơ và axit amin

D. Hoocmon, vitamin

Câu 5:

Yếu tố này là nguyên vẹn nhân hầu hết tạo ra sự đóng góp hoặc banh khí khổng?

A. Nhiệt độ

B. Nước

C. Phân bón

D. Ánh sáng

Câu 6:

Một phân tử glucôzơ bị lão hóa trọn vẹn nhập đàng phân và quy trình Crep, tuy nhiên 2 quy trình này chỉ dẫn đến một vài ba ATP. Phần tích điện còn sót lại nhưng mà tế bào tiếp thu kể từ phân tử glucôzơ ở đâu?

A. Trong phân tử CO2 được thải đi ra kể từ quy trình này

B. Trong O2

C. Trong NADH và FADH2

Xem thêm: tiếng anh 8 trang 32 tập 2

D. Mất bên dưới dạng nhiệt