đề thử nghiệm

 • Trang chủ
 • Tin tức
 • Tin sinh hoạt của Bộ

20/01/2017

Cỡ chữ Màu chữ:

Chiều 20-1, Sở GD&ĐT vẫn đầu tiên công tía cỗ đề đua demo nghiệm 14 môn đua kỳ đua trung học phổ thông vương quốc năm 2017.

Trước cơ, ngày 5/10/2016, cỗ đề đua minh họa 14 môn cũng được công tía thực hiện hạ tầng mang lại nhà giáo và học viên kim chỉ nan tiếp thu kiến thức và ôn tập dượt sẵn sàng chất lượng tốt mang lại kỳ đua trung học phổ thông vương quốc năm 2017.

Xem đề đua demo nghiệm trong số tệp tin gắn thêm kèm cặp.

File gắn thêm kèm

 • 1_De_Toan_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 10_De_TPhap_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 11_De_TTrung_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

  Xem thêm: hình ảnh sinh nhật

 • 12_De_TDuc_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 13_De_TNhat_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 14_De_GDCD_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 2_De_VatLi_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 3_De_Hoa_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 4_De_Sinh_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 5_De_Nguvan_Thunghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 6_De_Lichsu_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 7_De_Dia_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 8_De_TAnh_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

 • 9_De_TNga_ThuNghiem_K17.pdf Xem trước file Tải về

Xem thêm: áo phao nữ dáng dài