để thu được 3 hình chiếu vuông góc

avatar

Hãy luôn luôn lưu giữ cảm ơnvote 5*
nếu câu vấn đáp hữu ích nhé!

Bạn đang xem: để thu được 3 hình chiếu vuông góc

TRẢ LỜI

avatar

Đây là câu vấn đáp và đã được xác thực

Câu vấn đáp được xác thực chứa chấp vấn đề đúng mực và uy tín, được xác nhận hoặc vấn đáp bởi vì những Chuyên Viên, nghề giáo tiên phong hàng đầu của Cửa Hàng chúng tôi.

icon

Chiếu vuông góc vật thể lên những mặt mũi phẳng lặng hình chiếu đứng, mặt mũi phẳng lặng hình chiếu bởi vì mặt mũi phẳng lặng hình chiếu cạnh

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

avatar

mặt phẳng lặng hình chiếu đứng, mặt mũi phẳng lặng hình chiếu bởi vì, mặt mũi phẳng lặng hình chiếu cạnh

Hãy canh ty người xem biết câu vấn đáp này thế nào?

starstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstarstar

5

Xem thêm: bài 8.3 sgk toán 6 tập 2 trang 47

1 vote

2k7 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành mễn phí