dẫn xuất halogen

Dẫn xuất halogen được rằng rất ít tuy nhiên trên đây lại là loại phù hợp hóa học trung gian dối cần thiết thân thuộc hidrocacbon và những phù hợp hóa học cơ học đem group chức

Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon

Bạn đang xem: dẫn xuất halogen

Dẫn xuất Halogen của Hidrocacbon

I. KHÁI NIỆM

- Dẫn xuất halogen của hidrocacbon là thành phầm chiếm được Khi thay cho thế nguyên vẹn tử H vô phân tử hiđrocacbon vì chưng nguyên vẹn tử halogen như Clo, Brom, Iot, Flo.
- Công thức chung: CnH2n+2-2k-xXx với X là những thành phần halogen hoặc CxHyXz.

II. PHÂN LOẠI

- Theo thành phần halogen đem dẫn xuất Clo, dẫn xuất Brom, dẫn xuất Flo, dẫn xuất Iot.
- Theo con số halogen đem dẫn xuất monohalogen, dẫn xuất đihalogen, trihalogen...
- Theo gốc hidrocacbon đem dẫn xuất no, dẫn xuất ko no, dẫn xuất thơm phức.
- Theo bậc dẫn xuất là bậc của nguyên vẹn tử C link với halogen.
- Quan vô nhất là phân loại phụ thuộc vào địa điểm kha khá của halogen với nối đôi:
     + Dẫn xuất loại vinyl: nguyên vẹn tử halogen link thẳng với C đem link đôi
     + Dẫn xuất loại ankyl: nguyên vẹn tử halogen link với C không ở gần link song (từ nhị link đơn trở lên)
     + Dẫn xuất loại alyl: nguyên vẹn tử halogen link với C no ở cạnh C đem link song.

III. DANH PHÁP

Tên thường: clorofom, bromofom, …
Tên gốc - chức = thương hiệu gốc hiđrocacbon + halogenua
Tên thay cho thế = chỉ số nhánh + thương hiệu nhánh + thương hiệu mạch chủ yếu (coi những halogen là nhánh)

IV. TÍNH CHẤT VẬT LÍ

     Các dẫn xuất halogen là hóa học khí, hoặc hóa học lỏng ko tan nội địa nặng nề rộng lớn nước, hoặc hóa học rắn.

dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Bảng nhiệt độ nhiệt độ chảy của một vài dẫn xuất halogen

Xem thêm: gãy xương ngón chân bao lâu thì lành

V. TÍNH CHẤT HOÁ HỌC

- Phản ứng thế nguyên vẹn tử halogen vì chưng group OH:     
R-X + NaOHdung dịch → R-OH + NaX
Khả năng thế của dẫn xuất alyl và benzyl > dẫn xuất ankyl > dẫn xuất phenyl và vinyl.

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Kết trái khoáy thực nghiệm thủy phân những dẫn xuất halogen

- Phản ứng tách HX:                                                    
CnH2n+1X + NaOHancol → CnH2n + NaX + H2O

Dẫn xuất halogen của hidrocacbon

Xem thêm: xạ trị não sống được bao lâu

- Phản ứng tách X2:                                                      
CnH2nX2 + Zn → CnH2n + ZnX2
- Phản ứng với Mg:                                                      
R-Cl + Mg → R-MgCl

VI. ĐIỀU CHẾ

- Phản ứng thế nguyên vẹn tử halogen vô hidrocacbon no, thơm phức..
- Phản ứng nằm trong halogen, HX vô hidrocacbon ko no.

Bài ghi chép liên quan: 

  • Hệ thống hóa hidrocacbon
  • Lý thuyết về Ankan