công thức not until

Cấu trúc Only when và not until là 2 cấu tạo nâng lên nhưng mà chúng ta thông thường tiếp tục bắt gặp ở những nội dung bài viết lại câu. 2 cấu tạo này cũng đều có dạng hòn đảo ngữ đặc biệt thú vị nhưng mà chúng ta nên tìm hiểu hiểu. Chuẩn bị tuột cây bút và học tập ngay lập tức nằm trong Langmaster thôi nào!

1. Cách sử dụng cấu tạo Only when.

Cấu trúc Only when Có nghĩa là “chỉ cho tới khi”, nó được dùng làm nhấn mạnh vấn đề mốc thời hạn vụ việc xẩy ra, vụ việc này thông thường được nói đến ở mệnh đề sau. Công thức cộng đồng như sau:

Bạn đang xem: công thức not until

 • Only when + S1 + V1 + trợ động kể từ + S2 + V2 (nguyên thể)

Trong đó:

- Động kể từ V1 sẽ tiến hành phân chia bám theo thì của câu

- Trợ động kể từ phân chia bám theo thì của câu

- V2 luôn luôn là động kể từ ở dạng vẹn toàn thể

Ví dụ: 

- Only when mom scolded did Nam study hard.

→ Chỉ cho đến Lúc u mắng thì Nam mới mẻ tiếp thu kiến thức cần cù.

- Only when I called him did he answer bu.

→ Chỉ cho đến Lúc tôi gọi điện thoại thông minh mang lại anh tớ thì anh tớ mới mẻ vấn đáp tôi.

- Only when I came lớn the counter did I realize I had left my wallet trang chủ.

→ Chỉ cho đến Lúc tôi rời khỏi cho tới quầy tính chi phí thì tôi mới mẻ xem sét là tôi tiếp tục chẳng chú ý ví ở trong nhà rồi.


null

Xem thêm: 

=> CÁCH DÙNG CẤU TRÚC PROMISE VÀ BÀI TẬP CÓ ĐÁP ÁN

=> SỬ DỤNG CẤU TRÚC AVOID NHƯ THẾ NÀO? PHÂN BIỆT AVOID VÀ PREVENT

2. Cách sử dụng cấu tạo Not until 

2.1. Cách sử dụng until nhập giờ Anh

Để hiểu kỹ lưỡng về cấu tạo Not until, hãy nằm trong điểm qua quýt trước về giới kể từ “until” nhé. Until là một trong những giới kể từ chỉ thời hạn với tức thị “cho cho tới khi”. Until còn rất có thể ghi chép ở dạng till, til hoặc ‘til.

Until rất có thể hàng đầu câu hoặc sau động kể từ thông thường, tùy nằm trong nhập ý mong muốn nhấn mạnh mẽ của câu. Cùng coi những ví dụ sau:

- Let's just wait here until the rain stops.

→ Hãy đợi ở trên đây cho đến Lúc trận mưa giới hạn nhé.

- Until Kien spoke I hadn't realized he wasn't from Ha Noi.

→ Tính đến khi Kiên thì thầm thì tôi mới mẻ xem sét là anh ấy ko cần người Hà Nội Thủ Đô.

- You're not going anywhere until you've finished all this paper.

→ quý khách hàng sẽ không còn lên đường đâu cả cho tới Lúc hoàn thành xong không còn đụn sách vở này.

2.2. Cấu trúc not until nhập giờ Anh

Cấu trúc Not until Có nghĩa là “mãi cho tới khi”. Cấu trúc này thông thường được dùng làm nhấn mạnh vấn đề mốc thời hạn vụ việc xẩy ra. Sự việc này thông thường được nói đến ở mệnh đề chứa chấp not until. Công thức cộng đồng như sau:

 • It is/It was not until + thời hạn + that + S + V

Trong đó:

- Thời lừa lọc nhập câu rất có thể là một trong những thời gian rằng cộng đồng, buổi trong thời gian ngày, số lượng rõ ràng hoặc 1 mệnh đề chỉ thời hạn,...

- Động kể từ nhập câu phân chia bám theo ngôi nhà ngữ và thì của câu.

Ví dụ:

- It is not until afternoon that my classes are over.

→ Mãi cho đến chiều tối thì những tiết học tập của tôi mới mẻ kết thúc đẩy.

- It was not until yesterday that Kurt played baseball again. 

→ Mãi cho đến ngày ngày qua thì Kurt mới mẻ đùa bóng chày quay về.

- It is not until 8pm that I have time lớn take a bath.

→ Mãi cho đến 8h tối thì tôi mới mẻ đem thời hạn nhằm lên đường tắm.


null

2.3. Đảo ngữ cấu tạo Not until

Để ghi chép cấu tạo not until dạng hòn đảo ngữ, chúng ta đem Not Until lên đầu câu, mệnh đề chứa chấp not until không thay đổi. Mệnh đề sau tiếp tục tổ chức hòn đảo ngữ bằng phương pháp sử dụng trợ động kể từ lên trước V.

 • Not until + thời hạn + trợ động kể từ + S + V (nguyên thể)

Ví dụ: 

- Not until Huong told bu did I know about his accident.

→ Mãi cho đến Lúc Hương kể với tôi thì tôi mới mẻ biết về vụ tai nạn thương tâm của anh ý tớ.

- Not until my mother came trang chủ did I cook dinner.

→ Mãi cho đến Lúc u về ngôi nhà thì tôi mới mẻ nấu nướng bữa tối.

- Not until I am 16 years old do I know that Santa isn’t real.

→ Mãi cho đến Lúc tôi 16 tuổi hạc thì tôi mới mẻ biết là ông già cả Noel không tồn tại thiệt.

null

Xem thêm: 

=> CẤU TRÚC ADVISE LÀ GÌ? TOÀN BỘ CÁCH DÙNG ADVISE TRONG TIẾNG ANH

=> CỰC DỄ! CÁCH DÙNG CẤU TRÚC AFTER TRONG TIẾNG ANH

Xem thêm: hệ thống kinh vĩ tuyến và tọa độ địa lý

2.4. Viết lại câu với cấu tạo Not until và cấu tạo Only when

 • S + V (phủ định) + O + until + thời gian

→ Only when + thời hạn + trợ động kể từ + S + V

→ It is/It was not until + thời hạn + That + S + V 

→ Not until + thời hạn + trợ động kể từ + S + V

Trong đó:

- Khi đem thanh lịch câu sử dụng cấu tạo It’s not until… và cấu tạo Only when mệnh đề phủ tấp tểnh ở câu gốc sẽ tiến hành đem về dạng khẳng định

- Động kể từ nhập câu sẽ tiến hành phân chia bám theo câu gốc

- Các câu ghi chép lại ở dạng hòn đảo ngữ thì trợ động kể từ mượn bám theo thì của câu, V ở dạng vẹn toàn thể

Ví dụ:

- I didn’t talk lớn my boyfriend until today. 

= Only when today did I talk lớn my boyfriend.

= It was not until today that I talked lớn my boyfriend.

→ Mãi cho đến thời điểm ngày hôm nay thì tôi mới mẻ thì thầm với chúng ta trai của tôi.

- She doesn’t leave her house until her face looks better.

= Only when her face looks better does she leave her house.

= It is not until her face looks better that she leaves her house.

→ Mãi cho đến Lúc mặt mày của cô ấy ấy nhìn khá hơn thế thì cô ấy mới mẻ thoát ra khỏi ngôi nhà.

- James didn’t wake up until 10 am.

= Only when it’s 10 am did James wake up.

= It was not until 10 am did James wake up.

→ Mãi cho đến 10h sáng sủa thì James mới mẻ thức dậy.


null

Xem thêm: 

=> CÂU NGHI VẤN TRONG TIẾNG ANH : 4 CẤU TRÚC BẠN KHÔNG THỂ BỎ QUA

=> CẤU TRÚC THÌ HIỆN TẠI TIẾP DIỄN VÀ BÀI TẬP THỰC HÀNH

3. Bài luyện về cấu tạo only when và cấu tạo not until

Bài luyện 1:

1. It was not until dawn __________ back trang chủ.

A. tự I come      B. had I come    C. that I had come      D. that I came

2. It was not until September that I ______ this school.

A. enters         B. enter            C. entering                   D. entered

3. Only when it’s winter did I ___________ him.

A. meet                B. meeting                      C. met                   D. lớn meet

4. Only when the school __________ did I know about its history.

A. built              B. buils                     C. was built                      D. had built

5. Only when I ________ lớn new school that my parents bought bu a new xe đạp.

A. move               B. moved            C. was moving             D. will move

Bài luyện 2:

1. We could not leave the class until 2.30.

→ Not until ____________

2. He hadn’t earned that much money before he went abroad.

→ Only when ____________

3. I didn’t finish the math exercises until Kenny helped bu.

→ Only when _______

4. The news can’t be spreaded further until we have the information.

→ Only when ______

5. My sister didn’t điện thoại tư vấn bu back until she noticed she missed my điện thoại tư vấn.

→ Not until ______________

null

Xem thêm: giải anh 10 unit 6

Đáp án

Bài luyện 1:

 1. D
 2. D
 3. A
 4. C
 5. B

Bài luyện 2:

 1. Not until 2.30 that we could leave the class.
 2. Only when he went abroad did he earn that much money.
 3. Only when Kenny helped bu did I finish the math exercises.
 4. Only when we have the information can the news be spreaded further.
 5. Not until my sister noticed she missed my điện thoại tư vấn did she điện thoại tư vấn bu back.

Hy vọng qua quýt share của Langmaster chúng ta tiếp tục học tập được cách sử dụng cấu tạo only when. Đừng quên dành riêng thời hạn rèn luyện cấu tạo này nhập tiếp xúc hằng ngày. Và nếu khách hàng đang được tìm hiểu 1 khóa huấn luyện và đào tạo giờ Anh 1 kèm cặp 1 thì tìm hiểu thêm ngay lập tức TẠI ĐÂY nhé!