công thức lượng giác cơ bản lớp 11

Công thức lượng giác lớp 11 kể từ cơ phiên bản cho tới nâng lên, chung chúng ta học viên hoàn toàn có thể tóm được cụ thể kể từ ê đạt được thành quả cao trong những kì đua sắp tới đây.

Bạn đang xem: công thức lượng giác cơ bản lớp 11

TOPCLASS11  GIẢI PHÁP HỌC TẬP TOÀN DIỆN DÀNH CHO 2K7

✅ Lộ trình học tập 4 bước bám sát lịch trình GDPT MỚI, đoạt được MỌI BỘ SGK

✅ KIỂM TRA ĐẦU VÀO - XẾP LỚP ĐÚNG TRÌNH ĐỘ của học tập sinh

✅ CỐ VẤN HỌC TẬP CÁ NHÂN 1:1 xuyên thấu quy trình học hành của học tập sinh

✅ SIÊU PHÒNG LUYỆN 10.000+ bài bác tập luyện phân loại đơn vị chức năng kỹ năng và kiến thức, theo đòi cường độ kể từ DỄ - KHÓ

Tham khảo thêm:

 • Phương trình lượng giác cơ bản
 • Công thức đạo hàm lớp 11
 • Giải toán 11
 • Công thức lượng giác lớp 10
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản
Công thức lượng giác lớp 11 cơ bản

2. Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

Mẹo chung ghi nhớ công thức nằm trong lượng giác: Sin thì sin cos cos sin → cos thì cos cos sin sin vệt trừ → Tan thì tan nọ tan ê phân chia mang đến kiểu số một trừ tan tan.

Công thức nằm trong lượng giác lớp 11
Công thức nằm trong lượng giác lớp 11

3. Công thức những cung link phía trên lối tròn trặn lượng giác

Mẹo ghi nhớ công thức: cos đối, sin bù, phụ chéo cánh và tan rộng lớn kém π

Công thức những cung link phía trên lối tròn trặn lượng giác
Công thức những cung link phía trên lối tròn trặn lượng giác

Đối với cung rộng lớn kém cỏi π / 2

 • cos(π/2 + x) = – sinx
 • sin(π/2 + x) = cosx

4. Công thức nhân song, nhân 3, nhân 4

a) Công thức nhân song lượng giác:

Công thức nhân song lượng giác
Công thức nhân song lượng giác

b) Công thức nhân 3 lượng giác:

Công thức nhân 3 lượng giác
Công thức nhân 3 lượng giác

c) Công thức nhân 4 lượng giác:

 • sin4a = 4.sina.cos3a – 4.cosa.sin3a
 • cos4a = 8.cos4a – 8.cos2a + 1 cos4a = 8.sin4a – 8.sin2a + 1

5. Công thức hạ bậc lượng giác

Thực hóa học những công thức này đều được thay đổi rời khỏi kể từ những công thức lượng giác cơ phiên bản.

Xem thêm: khử thâm môi nữ

Ví dụ như: sin²a = 1 – cos²a = 1 – (cos2a + 1)/2 = (1 – cos2a)/2.

Công thức hạ bậc lượng giác
Công thức hạ bậc lượng giác

6. Công thức đổi mới tổng trở thành tích

Mẹo ghi nhớ: cos nằm trong cos vày nhì cos cos, cos trừ cos vày trừ nhì sin sin; sin nằm trong sin vày nhì sin cos, sin trừ sin vày nhì cos sin.

Công thức đổi mới tổng trở thành tích
Công thức đổi mới tổng trở thành tích

7. Công thức thay đổi tích trở thành tổng

Công thức thay đổi tích trở thành tổng
Công thức thay đổi tích trở thành tổng

8. Nghiệm phương trình lượng giác

a) Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản
Nghiệm phương trình lượng giác cơ bản

b) Nghiệm phương trình lượng giác vô tình huống đặc biệt

 • sin a = 0 ⇔ a = kπ; (k ∈ Z)
 • sin a = 1 ⇔ a = π/2 + k2π; (k ∈ Z)
 • sin a = -1 ⇔ a = -π/2 + k2π; (k ∈ Z)
 • cos a = 0 ⇔ a = π/2 + kπ; (k ∈ Z)
 • cos a = 1 ⇔ a = k2π; (k ∈ Z)
 • cos a = -1 ⇔ a = π + k2π; (k ∈ Z)

9. Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

Cách xác lập vệt của những độ quý hiếm lượng giác giản dị, dễ nắm bắt trải qua bảng tổng hợp cụ thể bên dưới đây:

Dấu của những độ quý hiếm lượng giác
Dấu của những độ quý hiếm lượng giác

10. Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác đặc biệt

Chi tiết bảng lượng giác những góc quan trọng đặc biệt nhằm chúng ta tham ô khảo:

Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác đặc biệt
Bảng độ quý hiếm lượng giác của những góc lượng giác đặc biệt

11. Các công thức lượng giác quan trọng đặc biệt chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)

Dưới đấy là thống tiếp những công thức lượng giác quan trọng đặc biệt ở trong phần kỹ năng và kiến thức nâng lên sẽ giúp chúng ta lấy điểm 9, 10:

Các công thức lượng giác quan trọng đặc biệt chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)
Các công thức lượng giác quan trọng đặc biệt chúng ta chú ý (kiến thức nâng cao)

13. Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

Công thức lượng giác 11 phần nâng lên (hàm lượng giác ngược) cụ thể nhằm chúng ta xem thêm vô quy trình ôn luyện kỹ năng và kiến thức sẵn sàng cho những kì đua chuẩn bị tới:

Hàm lượng giác ngược (nâng cao)
Hàm lượng giác ngược (nâng cao)

14. Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

Kiến thức nâng lên lượng giác hóa số phức nhằm chúng ta tham ô khảo:

Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)
Dạng lượng giác của số phức (nâng cao)

15. Tích vô hạn (nâng cao)

Tham khảo thêm:

 • Các dạng bài bác tập luyện phương trình lượng giác lớp 11

Xem thêm: non farm là gì