cho m và n là 2 điểm nằm trong một điện trường

Câu hỏi:

29/05/2020 16,537

Hai điểm M và N phía trên và một đàng mức độ của một năng lượng điện ngôi trường đều sở hữu độ mạnh E, hiệu năng lượng điện thế thân ái M và N là UMN, khoảng cách MN = d. Công thức này sau đó là không đúng?

Bạn đang xem: cho m và n là 2 điểm nằm trong một điện trường

D. E=UMN.d

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cường chừng năng lượng điện ngôi trường tạo ra vày năng lượng điện Q = 5.10-9 (C), bên trên một điểm nhập chân ko cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm 10 (cm) có tính rộng lớn là

A. E = 0,450 (V/m)

B. E = 0,225 (V/m)

C. E = 4500 (V/m)

D. E = 2250 (V/m)

Câu 2:

Công thức xác lập độ mạnh năng lượng điện ngôi trường tạo ra vày năng lượng điện Q < 0, bên trên một điểm nhập chân ko, cơ hội năng lượng điện Q một khoảng tầm r là

A. E=9.109Qr2

B. E=-9.109Qr2

C. E=9.109Qr

D. E=-9.109Qr

Câu 3:

Hai năng lượng điện điểm đều nhau được đặt điều nội địa (ε = 81) xa nhau 3 (cm). Lực đẩy thân ái bọn chúng vày 0,2.10-5 (N). Hai năng lượng điện đó

Atrái du, đ ln là 4,472.10-2 (μC)

Bcùng du, đ ln là 4,472.10-10 (μC)

C. trái du, đ ln là 4,025.10-9 (μC)

Dcùng du, đ ln là 4,025.10-3 (μC)

Câu 4:

Hai trái ngược cầu nhỏ với năng lượng điện 10-7 (C) và 4.10-7 (C), tương tác cùng nhau một lực 0,1 (N) nhập chân ko. Khoảng cơ hội thân ái bọn chúng là

Xem thêm: a/b=c/d suy ra

A. r = 0,6 (cm)

B. r = 0,6 (m)

C. r = 6 (m)

D. r = 6 (cm)

Câu 5:

Ba năng lượng điện q y sì nhau được đặt điều thắt chặt và cố định bên trên thân phụ đỉnh của một tam giác đều sở hữu cạnh a. Độ rộng lớn độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên tâm của tam giác cơ là

A. E=9.109Qa2

B. E=9.3.109Qa2

C. E=9.9.109Qa2

D. E=0

Câu 6:

Một năng lượng điện điểm dương Q nhập chân không khiến đi ra bên trên điểm M cơ hội năng lượng điện một khoảng tầm r = 30 (cm), một năng lượng điện ngôi trường với độ mạnh E = 30000 (V/m). Độ rộng lớn năng lượng điện Q là

A. Q = 3.10-5 (C)

B. Q = 3.10-6 (C)

C. Q = 3.10-7 (C)

D. Q = 3.10-8 (C)

Câu 7:

Phát biểu này sau đó là không đúng

A. Điện ngôi trường tĩnh là vì những phân tử đem năng lượng điện đứng yên lặng sinh ra

B. Tính hóa học cơ bạn dạng của năng lượng điện ngôi trường là nó ứng dụng lực năng lượng điện lên năng lượng điện đặt điều nhập nó

C. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện ứng dụng lên một năng lượng điện đặt điều bên trên điểm cơ nhập năng lượng điện trường

Xem thêm: thực hiện phép nhân

D. Véctơ độ mạnh năng lượng điện ngôi trường bên trên một điểm luôn luôn nằm trong phương, nằm trong chiều với vectơ lực năng lượng điện ứng dụng lên một năng lượng điện dương đặt điều bên trên điểm cơ nhập năng lượng điện trường