cho hàm số y=f(x) xác định trên (a b)

Câu hỏi:

03/08/2022 trăng tròn,875

A. Hàm số y=f(x) đạt cực kỳ trị bên trên x0 thì f''(x0)<0 hoặc f''(x0)>0 

Bạn đang xem: cho hàm số y=f(x) xác định trên (a b)

B. Hàm số y=f(x) đạt cực kỳ trị tại x0 thì f''(x0)=0

C.Hàm số y=f(x) đạt cực kỳ trị tại x0 thì nó không tồn tại đạo hàm tại x0

D. Nếu hàm số đạt cực kỳ trị tại x0 thì hàm số không tồn tại đạo hàm tại x0 hoặc f'(x0)=0

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc với đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Hàm số bậc phụ vương rất có thể với từng nào điểm cực kỳ trị?

A. 0 hoặc 1 hoặc 2

B. 1 hoặc 2

C. 0 hoặc 2

D. 0 hoặc 1

Câu 2:

Hàm số nào là tại đây không tồn tại cực kỳ trị?

A. y=2x+2x+1

B. y=x3+3x2 

C. y=-x4+2x2+3

D. y=x+1x-2

Câu 3:

Biết loại thị hàm số y=x3 -3x+1 có nhị điểm cực kỳ trị A,B . Khi cơ phương trình đường thẳng AB 

A. nó = x -2

B. nó = 2x -1

C. nó = -2x +1

D. nó = -x + 2

Xem thêm: cho dòng điện chạy qua bình điện phân chứa dung dịch cuso4

Câu 4:

Cho hàm số y=f(x). Khẳng toan nào là sau đấy là đúng?

A. Hàm số y=f(x) đạt cực kỳ trị bên trên x0 thì f'(x0)=0

B. Nếu hàm số đạt cực kỳ trị tại x0 thì hàm số không tồn tại đạo hàm tại x0 hoặc f'(x0)=0 

C. Hàm số y=f(x) đạt cực kỳ trị tại x0 thì nó không tồn tại đạo hàm tại x0.

D. Hàm số y=f(x) đạt cực kỳ trị tại x0 thì f''(x0)>0 hoặc f''(x0)<0 

Câu 5:

Cho hàm số y = x4 -2x2 +3 . Khẳng toan nào là sau đấy là đúng?

A. Hàm số với phụ vương điểm cực kỳ trị

B. Hàm số chỉ mất đích 2 điểm cực kỳ trị

C. Hàm số không tồn tại cực kỳ trị

D. Hàm số chỉ mất đích một điểm cực kỳ trị

Câu 6:

Điểm cực kỳ tè của hàm số y=-x3+3x+4 là

A. x = -1

B. x = 1

C. x = -3

D. x = 3 

Câu 7:

Cho hàm số y=x2-2x . Khẳng toan nào là sau đấy là đúng

A. Hàm số với nhị điểm cực kỳ trị

B. Hàm số đạt cực kỳ tè bên trên x = 0

C. Hàm số đạt cực lớn x = 2 

Xem thêm: bài 3 quốc phòng 11

D. Hàm số không tồn tại cực trị