cho hai tập hợp a= 0 5 b=(2a 3a+1

Câu hỏi:

06/07/2022 4,084

Cho nhị luyện A = [0; 5]; B = (2a; 3a + 1), a > –1. Với độ quý hiếm này của a thì \[{\rm{A}} \cap {\rm{B}} \ne \emptyset \].

Bạn đang xem: cho hai tập hợp a= 0 5 b=(2a 3a+1

A. \[\left[ \begin{array}{l}{\rm{a}} < \frac{5}{2}\\{\rm{a}} \ge - \frac{1}{3}\end{array} \right.\];

B. \(\left[ \begin{array}{l}{\rm{a}} \ge \frac{5}{2}\\{\rm{a}} < - \frac{1}{3}\end{array} \right.\);

C. \( - \frac{1}{3} \le {\rm{a}} < \frac{5}{2}\);

Đáp án chủ yếu xác

D. \[ - \frac{1}{3} \le {\rm{a}} \le \frac{5}{2}\].

Đáp án đích thị là: C

Ta tìm hiểu \[{\rm{A}} \cap {\rm{B}} = \emptyset \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}2{\rm{a}} \ge 5\\3{\rm{a}} + 1 < 0\end{array} \right.\\{\rm{a}} > - 1\end{array} \right. \Leftrightarrow \left\{ \begin{array}{l}\left[ \begin{array}{l}{\rm{a}} \ge \frac{5}{2}\\{\rm{a}} < - \frac{1}{3}\end{array} \right.\\{\rm{a}} > - 1\end{array} \right. \Rightarrow \left[ \begin{array}{l}{\rm{a}} \ge \frac{5}{2}\\ - 1 < {\rm{a}} < - \frac{1}{3}\end{array} \right.\] \[ \Rightarrow {\rm{A}} \cap {\rm{B}} \ne \emptyset \Leftrightarrow - \frac{1}{3} \le {\rm{a}} < \frac{5}{2}\]

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Số thành phần của tụ tập \(A = {\rm{\{ }}{k^2} + 1|k \in \mathbb{Z},\,\left| k \right| \le 2\} \)

A. 1;

B. 2;

C. 3;

D. 5.

Câu 2:

Mệnh đề này tại đây sai?

A. Tứ giác ABCD là hình chữ nhật \[ \Rightarrow \] tứ giác ABCD sở hữu phụ thân góc vuông;

B. Tam giác ABC là tam giác đều \[ \Leftrightarrow \]\[\widehat {\rm{A}} = {60^0}\];

C. Tam giác ABC cân nặng bên trên A \[ \Rightarrow \]AB = AC;

D. Tứ giác ABCD nội tiếp đàng tròn trĩnh tâm O \[ \Rightarrow \]OA = OB = OC = OD.

Câu 3:

Trong những mệnh đề sau, mệnh đề này là mệnh đề đúng?

A. Tổng của nhị số bất ngờ là một vài chẵn khi và chỉ khi cả nhị số đều là số chẵn;

Xem thêm: vỡ mạch máu não có cứu được không

B. Tích của nhị số bất ngờ là một vài chẵn khi và chỉ khi cả nhị số đều là số chẵn;

C. Tổng của nhị số bất ngờ là một vài lẻ khi và chỉ khi cả nhị số đều là số lẻ;

D. Tích của nhị số bất ngờ là một vài lẻ khi và chỉ khi cả nhị số đều là số lẻ.

Câu 4:

Cho nhị tụ tập A = {0; 2; 3; 5} và B = {2; 7}. Khi ê \[{\rm{A}} \cap {\rm{B}}\]

A. {2; 5};

B. {2};

C. \[\emptyset \];

D. {0; 2; 3; 5; 7}.

Câu 5:

Trong những câu sau, câu này không phải là mệnh đề?

A. Buồn ngủ quá!;

B. Hình thoi sở hữu hai tuyến phố chéo cánh vuông góc với nhau;

C. 8 là số chủ yếu phương;

D. Băng Cốc là thủ đô của Mianma.

Câu 6:

Một lớp sở hữu 45 học viên. Mỗi em đều ĐK đùa tối thiểu 1 trong các nhị môn: soccer và bóng chuyền. Có 35 em ĐK môn soccer, 15 em ĐK môn bóng chuyền. Hỏi sở hữu từng nào em ĐK đùa cả hai môn?

A. 5;

B. 10;

C. 30;

Xem thêm: cos x=1

D. 25.