cho fe(iii) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là

Câu hỏi:

23/03/2020 73,995

D. Fe(NO3)3 và H2O

Bạn đang xem: cho fe(iii) oxit tác dụng với axit nitric thì sản phẩm thu được là

Đáp án chủ yếu xác

Gói VIP ganh đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Vai trò của NH3 nhập phản xạ

4NH3 + 5O2 Pt850900Co 4NO + 6H2O là

A. hóa học khử

B. axit.             

C. hóa học oxi hóa

D. bazơ.

Câu 2:

Trong chống thử nghiệm, người tớ hoàn toàn có thể thu khí NH3 vì chưng phương pháp

A. đẩy nước

B. chưng cất

C. đẩy không gian với mồm bình ngửa

D. đẩy không gian với mồm bình úp ngược

Câu 3:

Khi nói tới muối hạt amoni, tuyên bố không trúng là 

A. Muối amoni dễ dàng tan nhập nước

B. Muối amoni là hóa học năng lượng điện li mạnh

C. Muối amoni xoàng xĩnh bền với nhiệt

Xem thêm: quan sát tranh rồi viết 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh

D. Dung dịch muối hạt amoni sở hữu đặc thù bazơ

Câu 4:

Dung dịch NH3 hoàn toàn có thể ứng dụng được với những dung dịch 

A. HCl, CaCl2

B. KNO3, H2SO4

C. Fe(NO3)3, AlCl3

D. Ba(NO3)2, HNO3

Câu 5:

Dãy bao gồm toàn bộ những hóa học khi ứng dụng với HNO3 thì HNO3 chỉ thể hiện tại tính oxi hoá là:

A. Mg, H2S, S, Fe3O4, Fe(OH)2

B. Al, FeCO3, HI, CaO, FeO

C. Cu, C, Fe2O3, Fe(OH)2, SO2

D. Na2SO3, P.., CuO, CaCO3, Ag

Câu 6:

Cho kể từ từ hỗn hợp NH3 cho tới dư nhập hỗn hợp chứa chấp hóa học nào là tại đây thì nhận được kết tủa?

A. AlCl3

B. H2SO4

C. HCl

Xem thêm: một chu kì tim ở người gồm 3 pha

D. NaCl