cho 2 vecto a và b khác 0

Câu hỏi:

11/08/2020 23,037

A. α=1800.              

Bạn đang xem: cho 2 vecto a và b khác 0

Đáp án chủ yếu xác

C. α=900.                   

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Ta sở hữu a.b=a.b.cosa,b.

Mà theo đòi fake thiết a.b=a.b

Suy rời khỏi cosa,b=1a,b=1800. 

Chọn A.

Gói VIP thi đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay sát 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cung cấp VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Cho nhì góc nhọn αβ phụ nhau. Hệ thức nào là sau đó là sai?

A. sinα=cosβ.                           

B. cosα = sin β    

C. tanα = cotβ                

D.cotα = tanβ

Câu 2:

Cho tam giác ABC sở hữu BC = a, AC = b; AB = c. Tính P=AB+AC.BC.

A. P=b2c2.      

B. P=c2+b22.        

C. P=c2+b2+a23.              

D. P=c2+b2a22.

Câu 3:

Cho nhì vectơ a b thỏa mãn a=3, b=2 a.b=3. Xác quyết định góc α thân thiết nhì vectơ a và b

A. α=300.                   

Xem thêm: quan sát tranh rồi viết 2 câu phù hợp với nội dung bức tranh

B. α=450.              

C. α=600.                  

D. α=1200. 

Câu 4:

Tam giác ABC sở hữu a = 21, b = 17; c = 10. Diện tích của tam giác ABC bằng:

A. 16 

B. 48

C. 24 

D. 84

Câu 5:

Trong mặt mũi phẳng lì tọa phỏng Oxy, cho tới phụ vương điểm A(3;-1); B(2; 10); C(-4; 2). Tính tích vô hướng AB.AC.

A. AB.AC=40.

B. AB.AC=40.

C. AB.AC=26.

D.AB.AC=-26. 

Câu 6:

Trong mặt mũi phẳng lì tọa phỏng Oxy, tính khoảng cách thân thiết nhì điểm M( 1; -2) và N ( -3; 4)

A. MN= 4

B. MN = 6

C. MN=36.

D. MN=213.

Xem thêm: bài viết về thiếu nhi