ch3cooh tạo ra ch3coona

Phản ứng CH3COOH + NaOH hoặc CH3COOH rời khỏi CH3COONa nằm trong loại phản xạ trao thay đổi và đã được thăng bằng đúng đắn và cụ thể nhất. Bên cạnh này đó là một số trong những bài xích tập dượt đem tương quan về CH3COOH đem tiếng giải, chào chúng ta đón xem:

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Quảng cáo

Bạn đang xem: ch3cooh tạo ra ch3coona

Điều khiếu nại phản ứng

Không đem.

Cách triển khai phản ứng

Cho hỗn hợp CH3COOH vô hỗn hợp NaOH.

Hiện tượng nhận thấy phản ứng

Không đem hiện tượng kỳ lạ nhận thấy quan trọng.

Bạn đem biết

- CH3COOH là 1 axit cơ học đem không thiếu đặc thù của một axit.

- NaOH có rất nhiều phần mềm cần thiết trong số ngành công nghiệp chế biến chuyển dầu lửa, luyện nhôm, xà chống, giấy má, đan, …

Ví dụ minh họa

Quảng cáo

Ví dụ 1: Axit axetic ứng dụng được với hóa học nào là sau đây?

A. Cu

B. Ag

C. NaOH

D. HCl

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: C

CH3COOH + NaOH → CH3COONa + H2O

Xem thêm: viết các hỗn số sau dưới dạng số thập

Ví dụ 2: Vì sao sức nóng phỏng sôi của axit thông thường cao hơn nữa ancol tương ứng?

A. Vì ancol không tồn tại link hiđro, axit đem link hiđro.

B. Vì link hiđro trong những phân tử axit bền lâu hơn trong những phân tử ancol.

C. Vì lượng phân tử của axit to hơn.

D. Vì axit đem 2 vẹn toàn tử oxi.

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: B

Nhiệt phỏng sôi của axit thông thường cao hơn nữa ancol ứng vì như thế link hiđro trong những phân tử axit bền lâu hơn link hiđro trong những phân tử ancol.

Ví dụ 3: Cho m gam axit CH3COOH ứng dụng vừa vặn đầy đủ với 200ml hỗn hợp NaOH 2M. Sau phản xạ chiếm được hỗn hợp Y. Giá trị của m là

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

Hướng dẫn giải

Đáp án trúng là: D

Ta có: nNaOH= 0,2.2 = 0,4 mol

CH3COOH + NaOHCH3COONa+H2O    0,4            0,4 mol

Xem thêm: tóm tắt bài nhật trình sol 6

⇒ m = 0,4.60 = 24 gam

Xem thêm thắt những phương trình chất hóa học hoặc khác:

 • CH3COOH + NaHCO3 → CH3COONa + CO2 ↑+ H2O
 • 2CH3COOH + Na2CO3 → 2CH3COONa + H2O + CO2
 • CH3COOH + C2H5OH t0, xt CH3COOC2H5 + H2O
 • 2CH3COOH + LiAlH4 + 2H2O → 2C2H5OH + LiOH + Al(OH)3
 • HCOOH + 2Cu(OH)2 t0 Cu2O ↓+ CO2 ↑+ 3H2O
 • 2CH3COOH + ZnO → (CH3COO)2Zn + H2O
 • 2CH3COOH + Zn → (CH3COO)2Zn + H2
 • 2CH3COOH + Cu(OH)2 → (CH3COO)2Cu + 2H2O
 • 2CH3COOH + CuO → (CH3COO)2Cu + H2O
 • 2CH3COOH + CaCO3 → (CH3COO)2Ca + CO2 ↑+ H2O
 • 2CH3COOH + 2Na → 2CH3COONa + H2
 • 2CH3COOH + Mg → (CH3COO)2Mg + H2

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng tiếp thu kiến thức giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 12

Bộ giáo án, đề đua, bài xích giảng powerpoint, khóa huấn luyện giành cho những thầy cô và học viên lớp 12, đẩy đầy đủ những cuốn sách cánh diều, liên kết học thức, chân mây tạo ra bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official