cây trồng có mối quan hệ với mấy yếu tố chính

Câu hỏi:

09/05/2022 1,299

Bạn đang xem: cây trồng có mối quan hệ với mấy yếu tố chính

Trả lời:

verified

Giải vì như thế Vietjack

Đáp án đúng: D

Giải thích: Cây trồng sở hữu quan hệ với 7 nguyên tố chính:

1. Nhiệt độ

2. Ánh sáng

3. Nước

4. Đất

5. Dinh dưỡng

6. Giống cây trồng

7. Kĩ thuật canh tác

Gói VIP đua online bên trên VietJack (chỉ 200k/1 năm học), rèn luyện ngay gần 1 triệu thắc mắc sở hữu đáp án cụ thể.

Nâng cấp cho VIP

CÂU HỎI HOT CÙNG CHỦ ĐỀ

Câu 1:

Phát biểu nào là tại đây sai Lúc nói đến tác động của sức nóng chừng cho tới quy trình sinh lí của cây trồng?

A. Nhiệt chừng thấp thực hiện hạn chế hiệu suất quang đãng hợp

B. Nhiệt chừng thấp thực hiện hạn chế hiệu suất hô hấp

C. Nhiệt chừng cao thực hiện tăng hiệu suất hô hấp

D. Nhiệt chừng cao thực hiện tăng hiệu suất quang đãng hợp

Câu 2:

Yếu tố chủ yếu trước tiên hiệu quả cho tới cây xanh được ra mắt vô bài học kinh nghiệm là:

A. Nhiệt độ

B. Ánh sáng

C. Nước

D. Đất

Câu 3:

Nhiệt chừng tác động cho tới cây xanh như vậy nào?

A. Hình ảnh hưởng trọn cho tới quy trình sinh lí của cây trồng

B. Hình ảnh hưởng trọn cho tới quy trình phát triển, cách tân và phát triển của cây trồng

C. Cả A và B đều đúng

Xem thêm: trái đậu biếc

D. Cả A và B đều sai

Câu 4:

Kĩ thuật canh tác được vận dụng hợp lý kết phù hợp với việc bảo vệ chất lượng tốt sẽ hỗ trợ cây trồng:

A. Sinh trưởng, cách tân và phát triển tốt

B. Phòng tách dịch hại

C. Cho năng suất cao

D. Cả 3 đáp án trên

Câu 5:

Có từng nào yếu tắc được xem là đủ dinh dưỡng của cây trồng?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Câu 6:

Thành phần của cây xanh chứa chấp từng nào yếu tắc hóa học?

A. 14

B. Trên 14

C. Trên 60

D. 60

Câu 7:

Ánh sáng sủa hiệu quả cho tới cây xanh trải qua nguyên tố nào là sau đây?

A. Cường chừng chiếu sáng

B. Chất lượng ánh sáng

C. Thời lừa lọc chiếu sáng

D. Cả 3 đáp án trên

Xem thêm: dữ liệu là gì tin học lớp 6