cách tính đường phân giác

Bài ghi chép này tiếp tục đăng 2 công thức tính phỏng lâu năm đàng phân giác nhập của một tam giác bất kì và chứng tỏ của bọn chúng. Các kí hiệu Cho tam gi...

Bạn đang xem: cách tính đường phân giác

Bài ghi chép này tiếp tục đăng 2 công thức tính phỏng lâu năm đàng phân giác nhập của một tam giác bất kì và chứng tỏ của bọn chúng.


Các kí hiệu

Cho tam giác $ABC$. Gọi $AD$ là đàng phân giác nhập của góc $A$. Ta kí hiệu phỏng lâu năm những đoạn trực tiếp như sau: $$AB=c, BC=a, CA=b, AD=l_a.$$

Công thức 1

Độ lâu năm đàng phân giác nhập của góc $A$ là

$$l_a= \frac{{2bc}}{{b + c}}\cos \frac{A}{2}.$$

Chứng minh.
Ta có: $$dt(ABC)=dt(ABD)+dt(ACD)$$ nên:
$$\frac{1}{2}bc\sin A =\frac{1}{2} c l_a\sin \frac{A}{2} +\frac{1}{2} b l_a \sin \frac{A}{2}\\ \Rightarrow bc \sin A = l_a(b+c)\sin \frac{A}{2}\\ \Rightarrow l_a=\frac{{bc}}{{b + c}}\frac{\sin A}{\sin \frac{A}{2}}.$$ Mà $\sin A = 2\sin \frac{A}{2}\cos \frac{A}{2}$ (công thức nhân đôi) nên kể từ cơ tớ có: $$l_a= \frac{{2bc}}{{b + c}}\cos \frac{A}{2}.$$
Tương tự động tớ có tính lâu năm phân giác của những góc $B, C$ thứu tự là

$$l_b= \frac{{2ac}}{{a + c}}\cos \frac{B}{2}.$$ $$l_c= \frac{{2ab}}{{a + b}}\cos \frac{C}{2}.$$


Hệ quả

Áp dụng công thức hạ bậc $\cos^2 \dfrac{A}{2} =\dfrac{1+\cos A}{2}$, thay cho nhập công thức bên trên thì tớ được

$$l_a= \frac{{bc}}{{b + c}}\sqrt{2(1+\cos A)}.$$

Xem thêm: muối đỏ


Công thức 2

Tính phỏng lâu năm đàng phân giác theo đòi (khi biết) phỏng lâu năm phụ vương cạnh của tam giác.

$$l_a^2=bc \left ( 1-\frac{a^2}{(b+c)^2}\right ).$$ hay $$l_a=\sqrt{bc \left ( 1-\frac{a^2}{(b+c)^2}\right )}.$$

Chứng minh 1. (Trần Công Hưng)

Chứng minh 2. (Tào Hữu Huy)

Chứng minh 3. (xem nhập tệp tin được nhúng phía bên dưới, nhiều cách)

Theo Wuon Ju Hoang/Trao thay đổi Toán.
Người đăng: Mr. Math.

Xem thêm: ca dao tục ngữ về tình bạn