cách đổi cm ra m

Quy thay đổi kể từ Centimet sang trọng Mét (cm → m)

Bạn đang xem: cách đổi cm ra m

⚡ Centimet

Một centimet (đọc là xen-ti-mét hoặc xăng-ti-mét) viết lách tắt là centimet là một trong những khoảng cách vì như thế 1/100 mét. Tiếng Việt còn gọi đơn vị chức năng này là phân tây. 

1 centimet (1 phân) vì như thế từng nào milimet, inches, dm, m, ft, km?

Sắp xếp theo dõi trật tự kể từ nhỏ cho tới rộng lớn những đơn vị chức năng đo chừng lâu năm trên: milimet < inches < dm < ft < m < km. Trong số đó 1 inch = 2.54 centimet, suy ra:

 • 1 centimet = 10 mm
 • 1 centimet = 0.3937 inch
 • 1 centimet = 0.1 dm
 • 1 centimet = 0,0328 ft
 • 1 centimet = 0.01 m
 • 1 centimet = 0.001 km

⚡ Mét

Mét (m) là 1 trong những nhập 7 đơn vị chức năng giám sát cơ phiên bản của hệ giám sát quốc tế SI (International System of Units) và được sử dụng thịnh hành bên trên toàn trái đất. Đơn vị giám sát cần thiết nhất là đơn vị chức năng đo chiều dài: 1 mét từng được khái niệm là 1/10.000.000 của khoảng cách kể từ vô cùng cho tới xích đạo. 

Đơn vị đo chừng lâu năm ví dụ bao gồm có km, hm, dam, m, dm, centimet và milimet. Thông tin cậy quy thay đổi đơn vị chức năng chừng lâu năm ví dụ như sau:

Xem thêm: nhật thực xảy ra khi nào

 • Km (Ki-lô-mét) 1km = 10hm = 1000m
 • Hm (Héc-tô-mét) 1hm = 10dam = 100m
 • Dam (Đề-ca-mét)  1dam = 10m
 • M (Mét) 1m = 10dm = 100cm = 1000mm
 • Dm(Đề-xi-mét) 1dm = 10cm = 100mm
 • Cm (Xen-ti-mét) 1cm = 10mm
 • Mm (Mi-li-mét) (viết tắt là mm)

Quy thay đổi kể từ Centimet sang trọng Mét (cm → m)

1 centimet vì như thế từng nào m ? Công cụ quy thay đổi kể từ Centimet rời khỏi Mét (cm → m) vì như thế tiện lợi thay đổi đơn vị chức năng online thẳng. Chỉ cần thiết nhập độ quý hiếm với ngay lập tức thành quả & công thức cơ hội đổi

Xem thêm:

Xem thêm: anh thanh niên trong lặng lẽ sa pa

 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Ki-lô-mét (cm → km)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Héc-tô-mét (cm → hm)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Đề-ca-mét (cm → dam)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Mét (cm → m)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Đề-xi-mét (cm → dm)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Milimét (cm → mm)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Inch (cm → in)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Pixel (cm → px)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Thước Anh (cm → yd)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Foot (cm → ft)
 • Quy thay đổi Centimet sang trọng Dặm (cm → mile)