cách bấm vecto máy 580

Tính năng Vector của sản phẩm tính di động cầm tay CASIO fx 580 VN X được chấp nhận tất cả chúng ta gán tối nhiều 4 véc tơ với số chiều tối nhiều là 3

Bạn đang xem: cách bấm vecto máy 580

Sau Khi gán tất cả chúng ta hoàn toàn có thể triển khai những luật lệ tính như nằm trong nhì, tía, tư véc tơ; chừng lâu năm véc tơ; tích vô phía, tích đem vị trí hướng của nhì véc tơ; góc tạo ra bởi vì nhì véc tơ; chuẩn chỉnh hóa véc tơ; …

1 Gán véc tơ vô phát triển thành ghi nhớ véc tơ

Véc tơ vô PC di động cầm tay CASIO fx 580 VN X được ghi chép theo đòi cột chứ không hề ghi chép theo đòi loại như vô sách giáo khoa

Chẳng hạn bản thân cần thiết gán \vec{a}=(1, 1, 3)\vec{b}=(5, 5, 2) thứu tự vô những phát triển thành ghi nhớ VctAVctB thì triển khai tuần tự động theo đòi công việc mặt mày dưới

Bước 1 nhấn phím MENU => nhấn phím 5 nhằm lựa chọn Vector

Bước 2 gán \vec{a}=(1, 1, 3) vô những phát triển thành ghi nhớ VctA

Bước 2.1 nhấn phím 1 nhằm lựa chọn VctA => nhấn phím 3 nhằm khai báo véc tơ vô ko gian

Bước 2.2 nhấn thứu tự những phím nhằm nhập tọa chừng của véc tơ

Bước 3 gán \vec{b}=(5, 5, 2) vô phát triển thành ghi nhớ VctB

Bước 3.1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 1 nhằm lựa chọn Define

Bước 3.2 nhấn phím 2 nhằm lựa chọn VctB => nhấn phím 3 nhằm khai báo véc tơ vô ko gian

Bước 3.3 nhấn thứu tự những phím nhằm nhập tọa chừng của véc tơ

2 Cộng nhì véc tơ

Chẳng hạn bản thân cần thiết tính \vec{a}+\vec{b} thì triển khai tuần tự động theo đòi công việc mặt mày dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn Vector Calc

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn VctA

Bước 3 nhấn phím +

Bước 4 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn VctB

Bước 5 nhấn phím =

Véc tơ tổng vừa phải tìm kiếm ra tiếp tục tự động hóa được gán vô bộ lưu trữ VctAns. Để giản dị chúng ta cũng có thể coi nó như bộ lưu trữ Ans vô công thức đo lường và tính toán thường thì tuy nhiên độ quý hiếm ở đó là véc tơ

Xem thêm thắt Cộng nhì, tía, tư véc tơ

3 Độ lâu năm của một véc tơ

Chẳng hạn bản thân cần thiết tính chừng lâu năm \vec{a} thì triển khai tuần tự động theo đòi công việc mặt mày dưới

Bước 1 nhấn phím SHIFT => nhấn phím (

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn VctA

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm thắt Độ lâu năm của một véc tơ

4 Tích vô vị trí hướng của nhì véc tơ

Chẳng hạn bản thân cần thiết tính tính tích vô vị trí hướng của \vec{a}, \vec{b} thì triển khai tuần tự động theo đòi công việc mặt mày dưới

Xem thêm: Sục MLB rep 1:1 siêu hot like auth 99%

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn VctA

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 2 nhằm lựa chọn Dot Product

Bước 3 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn VctB

Bước 4 nhấn phím =

5 Tích đem vị trí hướng của nhì véc tơ

Chẳng hạn bản thân cần thiết tính tích đem vị trí hướng của \vec{a}, \vec{b} thì triển khai tuần tự động theo đòi công việc mặt mày dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn VctA

Bước 2 nhấn phím \times

Bước 3 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn VctB

Bước 4 nhấn phím =

Xem thêm thắt Tích vô phía, tích đem vị trí hướng của nhì véc tơ

6 Góc thân thiện nhì véc tơ

Chẳng hạn bản thân cần thiết tính góc thân thiện \vec{a}, \vec{b} thì triển khai tuần tự động theo đòi công việc mặt mày dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn Angle

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn VctA

Bước 3 nhấn phím SHIFT => nhấn phím )

Bước 4 nhấn phím OPTN => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn VctB

Bước 5 nhấn phím =

Xem thêm thắt Góc tạo ra bởi vì nhì véc tơ

7 Chuẩn hóa một véc tơ

Chẳng hạn bản thân cần thiết chuẩn chỉnh hóa véc tơ \vec{a} thì triển khai tuần tự động theo đòi công việc mặt mày dưới

Bước 1 nhấn phím OPTN => nhấn phím => nhấn phím 4 nhằm lựa chọn Unit Vector

Bước 2 nhấn phím OPTN => nhấn phím 3 nhằm lựa chọn VctA

Bước 3 nhấn phím =

Xem thêm thắt Chuẩn hóa một véc tơ

8 Lời kết

Tính năng Vector của sản phẩm tính di động cầm tay CASIO fx 580 VN X còn được chấp nhận bọn chúng tính tích lếu láo thích hợp / tích lếu láo tạp của tía véc tơ

Xa rộng lớn nếu như biết công thức các bạn còn hoàn toàn có thể tính diện tích S tam giác, diện tích S hình bình hành, thể tích tứ diện, thể tích hình vỏ hộp, khoảng cách từ là 1 điểm đến lựa chọn một lối thằng vô không khí, khoảng cách thân thiện hai tuyến phố trực tiếp chéo cánh nhau, …

Xin Chào thân ái và hứa hội ngộ những bạn

Xem thêm: muối đỏ