các phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình lượng giác cơ bản là kiến thức và kỹ năng cần thiết tuy nhiên những em cần thiết bắt có thể nhập chương trình Toán lớp 11. Đây đó là nền tảng quan trọng sẽ hỗ trợ những em xử lý nhanh chóng và đúng mực những câu hỏi phương trình lượng giác không giống nhau. Trong nội dung bài viết này, Marathon Education tiếp tục hỗ trợ cho những em một vài kiến thức và kỹ năng về lý thuyết giống như cụ thể cơ hội giải phương trình lượng giác cơ bạn dạng.

Bạn đang xem: các phương trình lượng giác cơ bản

>>> Xem thêm: Hàm Số Lượng Giác – Lý Thuyết Và Các Công Thức Lượng Giác Đầy Đủ Nhất

Các phương trình lượng giác cơ bản 

các phương trình lượng giác cơ bản
Các phương trình lượng giác cơ bạn dạng (Nguồn: Internet)

Phương trình sin x = sin α, sin x = a (1)

 • Nếu |a|>1 thì phương trình vô nghiệm 
 • Nếu |a|≤1 thì lựa chọn cung α sao mang đến sinα=a. Khi tê liệt (1)

\begin{aligned} &\bull Sin x = sin α ⇔ x = α + k2π \text{ hoặc x } = π - α + k2π, \text{ với } k ∈ Z\\ &\bull Sin x = a, \text{ điều kiện: }-1 ≤ a ≤ 1\\ &\ \ \ \ Sin x = a ⇔ x = arcsin a + k2π \text{ hoặc } x = π\ –\ arcsin a + k2π, \text{ với }k ∈ Z\\ &\bull Sin u = - sin v ⇔ sin u = sin (-v)\\ &\bull Sin u = cos v ⇔ sin u = sin \left(\frac{π}{2}\ –\ v\right)\\ &\bull Sin u = - cos v ⇔ sin u = sin \left(v\ –\ \frac{π}{2}\right) \end{aligned}

Các tình huống quánh biệt:

 • sin x = 0 ⇔ x = kπ (k ∈ Z)
 • sin x =1 ⇔ x = π/2 + k2π (k ∈ Z)
 • sin x = -1 ⇔ x = -π/2 + k2π (k ∈ Z)
 • sin x = ±1 ⇔ sin x = 1 ⇔ cos x = 0 ⇔ cosx = 0 ⇔ x = π/2 + kπ (k ∈ Z)

Phương trình cos x = cos α, cos x = a (2)

 • Nếu |a|>1 thì phương trình vô nghiệm.
 • Nếu |a|≤1 thì lựa chọn cung α sao mang đến cosα = a.

Khi tê liệt (2) ⇔ cosx = cosα ⇔ x = ± α + k2π (k ∈ Z)

b. cosx = a ĐK -1 ≤ a ≤ 1

cosx = a ⇔ x = ± arccosa + k2π (k ∈ Z)

c. cosu = cosv ⇔ cosu = cos( π – v)

d. cosu = sinv ⇔ cosu = cos(π/2 – v)

e. cosu = – sinv ⇔ cosu = cos(π/2 + v)

Các tình huống quánh biệt

các dạng phương trình lượng giác cơ bạn dạng lớp 11

Phương trình tan x = tan α, tan x = a (3)

Chọn cung α sao mang đến tanα=a. Khi tê liệt (3)

giải phương trình lượng giác

Các tình huống quánh biệt

 • tanx = 0 ⇔ x = kπ (k ∈ Z)
 • tanx = ±1 ⇔ x = ± π/4 + kπ (k ∈ Z)

Phương trình cot x = cot α, cot x = a (4)

Khi tê liệt (3) cotx = cotα ⇔ x = α + kπ (k ∈ Z)

cotx = a ⇔ x = arccota + kπ (k ∈ Z)

Các tình huống quánh biệt:

 • cotx = 0 ⇔ x = π/2 + kπ (k ∈ Z)
 • cotx = ±1 ⇔ x = ± π/4 + kπ (k ∈ Z)

Phương trình hàng đầu so với một hàm con số giác

Dạng asinx + b; acosx + b = 0; atanx + b = 0; acotx+ b = 0 (a, b ∈ Ζ, a ≠ 0)

Cách giải:

Đưa về phương trình cơ bạn dạng, ví dụ asinx + b = 0 ⇔ sinx = -b/a

Phương trình bậc nhị so với một hàm con số giác

Dạng asin x + bsinx + c = 0 (a, b ∈ Ζ, a ≠ 0)

Phương pháp

Đặt ẩn phụ t, rồi giải phương trình bậc nhị so với t.

Ví dụ: Giải phương trình asin x + bsinx + c = 0

Đặt t = sinx (-1≤ t ≤1) tao với phương trình at + bt + c = 0

Lưu ý lúc đặt t = sinx hoặc t = cosx thì cần với ĐK -1≤ t ≤1

Một số vấn đề cần chú ý

 1. a) Khi giải phương trình với chứa chấp những hàm số tang, cotang, với kiểu số hoặc chứa chấp căn

bậc chẵn, thì nhất thiết phải để ĐK nhằm phương trình xác định

phương trình lượng giác cơ bạn dạng lớp 11

b) Khi tìm ra nghiệm cần đánh giá ĐK. Ta thông thường sử dụng một trong những cách

sau nhằm đánh giá điều kiện:

Kiểm tra thẳng bằng phương pháp thay cho độ quý hiếm của x nhập biểu thức ĐK.

Dùng lối tròn trặn lượng giác nhằm màn trình diễn nghiệm

Giải những phương trình vô ấn định.

c) Sử dụng MTCT nhằm demo lại những đáp án trắc nghiệm

Các dạng bài xích tập luyện về phương trình lượng giác

Giải phương trình lượng giác cơ bản

Phương pháp: Dùng những công thức nghiệm ứng với từng phương trình

Ví dụ 1: Giải những phương trình lượng giác sau:

 1. a) sinx = sin(π/6). c) tanx – 1 = 0
 2. b) 2cosx = 1. d) cotx = tan2x.

Lời giải

 1. a) sinx = sinπ/6

pt lượng giác

 1. b) 2cosx = 1 ⇔ cosx = ½ ⇔ x = ± π/3 + k2π (k ∈ Z)
 2. c) tanx = 1 ⇔ cosx = π/4 + kπ (k ∈ Z)
 3. d) cotx = tan2x

⇔cotx = cot(π/2 – 2x)

⇔ x = π/2 – 2x + kπ

⇔ x = π/6 + kπ/3 (k ∈ Z)

Ví dụ 2: Giải những phương trình lượng giác sau:

 1. a) cos2 x – sin2x =0.
 2. b) 2sin(2x – 40º) = √3

Lời giải

 1. a) cos x – sin x=0 ⇔ cos x – 2sinx.cosx = 0

⇔ cosx (cosx – 2sinx )=0

các phương trình lượng giác cơ bản

b) 2 sin(2x-40º )=√3

Xem thêm: ảnh phật may mắn

⇔ sin(2x-40º )=√3/2

giải pt lượng giác

Ví dụ 3: Giải những phương trình sau: (√3-1)sinx = 2sin2x.

một số phương trình lượng giác cơ bản

Phương trình hàng đầu với cùng một nồng độ giác

Phương pháp: Đưa về phương trình cơ bạn dạng, ví dụ asinx + b = 0 ⇔ sinx = -b/a

Ví dụ: Giải phương trình sau:

phương trình lộc giác cơ bạn dạng 11

Phương trình bậc nhị với cùng một nồng độ giác

Phương trình bậc nhị so với một hàm con số giác là phương trình với dạng :

a.f (x) + b.f(x) + c = 0 với f(x) = sinu(x) hoặc f(x) = cosu(x), tanu(x), cotu(x).

Cách giải:

Đặt t = f(x) tao với phương trình : at + bt +c = 0

Giải phương trình này tao tìm ra t, kể từ tê liệt tìm ra x

Khi đặt điều t = sinu(x) hoặc t = cosu(x), tao với điều kiện: -1 ≤ t ≤ 1

Ví dụ: sin x +2sinx – 3 = 0

giải phương trình lượng giác lớp 11

Ví dụ 2: 1 + sin2x + cosx + sinx = 0

Lời giải:

⇔ 1 + 2 sinx cosx + 2(cosx+sinx ) = 0

⇔ cos2x + sin2x + 2 sinxcosx + 2 (cosx+sinx )=0

⇔ (sinx + cosx)2 + 2 (cosx+sinx )=0

phương trình lượng giác cơ bạn dạng 11

Phương trình hàng đầu theo gót sinx và cosx

Xét phương trình asinx + bcosx = c (1) với a, b là những số thực không giống 0.

giai phuong trinh bạch luong giac

Ví dụ: Giải phương trình sau: cos x – sin2x = 0.

ptlg

Phương trình lượng giác đối xứng, phản đối xứng

Phương pháp

Phương trình đối xứng là phương trình với dạng:

a(sinx + cosx) + bsinxcosx + c = 0 (3)

Phương pháp giải:

Để giải phương trình bên trên tao dùng phép tắc đặt điều ẩn phụ:

phương trình lượng giác

Thay nhập (3) tao được phương trình bậc nhị theo gót t.

Ngoài rời khỏi tất cả chúng ta còn bắt gặp phương trình phản đối xứng với dạng:

a(sinx – cosx) + bsinxcosx + c = 0 (4)

Để giải phương trình này tao cũng đặt

các dạng phương trình lượng giác cơ bạn dạng lớp 11

Thay nhập (4) tao đạt được phương trình bậc nhị theo gót t.

Ví dụ 1: Giải phương trình sau: 2(sinx + cosx) + 3sin2x = 2.

giải phương trình lượng giác

>>> Xem thêm: Một Số Phương Trình Lượng Giác Thường Gặp – Lý thuyết Toán 11

Tham khảo tức thì những khoá học tập online của Marathon Education

Lý thuyết giống như cơ hội giải phương trình lượng giác cơ bạn dạng vừa được Team Marathon Education tổ hợp và share với những em phía trên. Mong rằng những kiến thức và kỹ năng hữu ích này rất có thể canh ty những em nhận thêm hành trang nhằm nối tiếp hành trình dài đoạt được môn Toán học tập. Chúc những em học tập chất lượng tốt và có tương đối nhiều kết quả cao!

Hãy tương tác tức thì với Marathon sẽ được tư vấn nếu như những em mong muốn học trực tuyến online nâng lên kiến thức và kỹ năng nhé! Marathon Education chúc những em được điểm trên cao trong những bài xích đánh giá và kỳ ganh đua chuẩn bị tới!

Xem thêm: ảnh người nhện