bài tập mệnh đề và tập hợp có đáp ánBài ghi chép Các dạng bài bác tập luyện Mệnh đề, Tập thích hợp tinh lọc sở hữu lời nói giải với cách thức giải cụ thể gom học viên ôn tập luyện, biết phương pháp thực hiện bài bác tập luyện Các dạng bài bác tập luyện Mệnh đề, Tập thích hợp tinh lọc sở hữu lời nói giải.

Bạn đang xem: bài tập mệnh đề và tập hợp có đáp án

Các dạng bài bác tập luyện Mệnh đề, Tập thích hợp tinh lọc sở hữu lời nói giải

Bài giảng: Bài 1: Mệnh đề (tiết 1) - Thầy Lê Thành Đạt (Giáo viên VietJack)

Phần bên dưới là Chuyên đề tổ hợp Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 Đại số Chuyên đề: Mệnh đề - Tập thích hợp sở hữu đáp án. quý khách hàng nhập tên bài hoặc Xem chi tiết nhằm bám theo dõi những chuyên mục Toán lớp 10 Đại số ứng.

Tổng phù hợp thuyết chương Mệnh đề - Tập hợp

 • Xác lăm le tính đích thị sai của mệnh đề
 • Mệnh đề và suy đoán toá học
 • Các Việc tương quan cho tới mệnh đề phủ định
 • Tập thích hợp và cơ hội xác lập tập luyện hợp
 • Các phép tắc toán bên trên tập luyện hợp
 • Các Việc về những tụ tập số
 • Các Việc tương quan cho tới số tầm và sai số

Chuyên đề: Mệnh đề

 • Dạng 1: Xác lăm le tính đích thị sai của mệnh đề Xem chi tiết
 • Dạng 2: Phát biểu mệnh đề ĐK cần thiết và đủ Xem chi tiết
 • Dạng 3: Phủ số trời đề Xem chi tiết
 • Bài tập luyện tổ hợp về mệnh đề (có đáp án) Xem chi tiết

Chuyên đề: Tập thích hợp và những phép tắc toán bên trên tập luyện hợp

 • Lý thuyết Tập thích hợp và những phép tắc toán bên trên tập luyện hợp Xem chi tiết
 • Dạng 1: Cách xác lập tập luyện hợp Xem chi tiết
 • Dạng 2: Các phép tắc toán bên trên tập luyện hợp Xem chi tiết
 • Dạng 3: Giải toán vì thế biểu đồ vật Ven Xem chi tiết
 • Bài tập luyện Tập thích hợp và những phép tắc toán bên trên tụ tập (có đáp án) Xem chi tiết

Chuyên đề: Số tầm và sai số

 • Lý thuyết Số tầm và sai số Xem chi tiết
 • Bài tập luyện Số tầm và sai số (có đáp án) Xem chi tiết

Bài tập luyện tổ hợp Chương Mệnh đề, Tập thích hợp (có đáp án)

 • Bài tập luyện chương Mệnh đề, Tập thích hợp (Tự luận) Xem chi tiết
 • Bài tập luyện chương Mệnh đề, Tập thích hợp (Trắc nghiệm - phần 1) Xem chi tiết
 • Bài tập luyện chương Mệnh đề, Tập thích hợp (Trắc nghiệm - phần 2) Xem chi tiết

Cách xác lập tính đích thị sai của mệnh đề

Phương pháp giải

+ Mệnh đề: xác lập độ quý hiếm (Đ) hoặc (S) của mệnh đề tê liệt.

+ Mệnh đề chứa chấp biến chuyển p(x): Tìm tụ tập D của những biến chuyển x nhằm p(x) (Đ) hoặc (S).

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Trong những câu tiếp sau đây, câu này là mệnh đề, câu này ko cần là mệnh đề? Nếu là mệnh đề, hãy xác lập tính đích thị sai.

a) x2 + x + 3 > 0

b) x2 + 2 nó > 0

c) xy và x + nó

Lời giải:

a) Đây là mệnh đề đích thị.

b) Đây là câu xác minh tuy nhiên chưa hẳn là mệnh đề vì thế tớ ko xác lập được xem đích thị sai của chính nó (mệnh đề chứa chấp biến).

c) Đây ko là câu xác minh nên nó ko cần là mệnh đề.

Ví dụ 2: Xác lăm le tính đích thị sai của những mệnh đề sau:

1) 21 là số yếu tắc

2) Phương trình x2 + 1 = 0 sở hữu 2 nghiệm thực phân biệt

3) Mọi số nguyên vẹn lẻ đều ko phân tách không còn mang đến 2

4) Tứ giác sở hữu nhì cạnh đối ko tuy vậy song và ko cân nhau thì nó ko cần là hình bình hành.

Lời giải:

1) Mệnh đề sai vì thế 21 là thích hợp số.

2) Phương trình x2 + 1 = 0 vô nghiệm nên mệnh đề bên trên sai

3) Mệnh đề đích thị.

4) Tứ giác sở hữu nhì cạnh đối ko tuy vậy song hoặc ko cân nhau thì nó ko cần là hình bình hành nên mệnh đề sai.

Ví dụ 3: Trong những câu tại đây, câu này là mệnh đề, câu này ko cần là mệnh đề. Nếu là mệnh đề thì nó nằm trong loại mệnh đề gì và xác lập tính đích thị sai của nó:

a) Nếu a phân tách không còn mang đến 6 thì a phân tách không còn mang đến 2.

b) Nếu tam giác ABC đều thì tam giác ABC sở hữu AB = BC = CA.

c) 36 phân tách không còn mang đến 24 nếu như và chỉ nếu như 36 phân tách không còn mang đến 4 và 36 phân tách không còn mang đến 6.

Lời giải:

a) Là mệnh đề kéo bám theo (P ⇒ Q) và là mệnh đề đích thị, nhập đó:

P: "a phân tách không còn mang đến 6" và Q: "a phân tách không còn mang đến 2".

b) Là mệnh đề kéo bám theo (P ⇒ Q) và là mệnh đề đích thị, nhập đó:

P: "Tam giác ABC đều" và Q: "Tam giác ABC sở hữu AB = BC = CA"

c) Là mệnh đề tương tự (P⇔Q) và là mệnh đề sai, nhập đó:

P: "36 phân tách không còn mang đến 24" là mệnh đề sai

Q: "36 phân tách không còn mang đến 4 và 36 phân tách không còn mang đến 6" là mệnh đề đích thị.

Cách giải bài bác tập luyện những phép tắc toán bên trên tập luyện hợp

Phương pháp giải

Hợp của 2 tập luyện hợp:

x ∈ A ∪ B ⇔Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

Giao của 2 tập luyện hợp

x ∈ A ∩ B ⇔Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

Hiệu của 2 tụ tập

x ∈ A \ B ⇔Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

Phần bù

Khi B ⊂ A thì A\B gọi là phần bù của B nhập A, kí hiệu là CA B.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Cho A là tụ tập những học viên lớp 10 đang được học tập ở ngôi trường em và B là tụ tập những học viên đang được học tập môn Tiếng Anh của ngôi trường em. Hãy biểu đạt vì thế lời nói những tụ tập sau: A ∪ B;A ∩ B;A \ B;B \ A.

Lời giải:

1. A ∪ B: tụ tập những học viên hoặc học tập lớp 10 hoặc học tập môn Tiếng Anh của ngôi trường em.

2. A ∩ B: tụ tập những học viên lớp 10 học tập môn Tiếng Anh của ngôi trường em.

3. A \ B: tụ tập những học viên học tập lớp 10 tuy nhiên ko học tập môn Tiếng Anh của ngôi trường em.

4. B \ A: tụ tập những học viên học tập môn Tiếng Anh của ngôi trường em tuy nhiên ko học tập lớp 10 của ngôi trường em.

Ví dụ 2: Cho nhì tập luyện hợp:

A = { x ∈ R | x2 - 4x + 3 = 0};

B = { x ∈ R | x2 - 3x + 2 = 0}.

Tìm A ∪ B ; A ∩ B ; A \ B ; B \ A.

Lời giải:

Ta có: A={1;3} và B={1;2}

A ∪ B={1;2;3}

A ∩ B={1}

A \ B={3}

B \ A={2}

Ví dụ 3: Cho đoạn A=[-5;1] và khoảng chừng B =(-3; 2). Tìm A ∪ B; A ∩ B.

Lời giải:

A ∪ B=[-5;2)

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

A ∩ B=(-3;1]

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

Ví dụ 4: Cho A={1,2,3,4,5,6,9}; B={1,2,4,6,8,9} và C={3,4,5,6,7}

a) Tìm nhì tụ tập (A \ B) ∪ (B \ A) và (A ∪ B) \\ (A ∩ B). Hai tụ tập cảm nhận được sở hữu cân nhau không?

Xem thêm: ảnh xinh đẹp

b) Hãy dò thám A ∩ (B \ C) và (A ∩ B) \ C. Hai tụ tập cảm nhận được sở hữu cân nhau không?

Lời giải:

a) A \ B={3,5}; B \ A={8}

⇒ (A \ B) ∪ (B \ A)={3;5;8}

A ∪ B={1,2,3,4,5,6,8,9}

A ∩ B={1,2,4,6,9}

⇒ (A ∪ B) \\ (A ∩ B)= {3;5;8}

Do đó: (A \ B) ∪ (B \ A)=(A ∪ B) \\ (A ∩ B)

b) B \ C={1,2,8,9}

⇒ A ∩ (B \ C) ={1,2,9}.

A ∩ B={1,2,4,6,9}

⇒ (A ∩ B) \ C ={1,2,9}.

Do tê liệt A ∩ (B \ C) =(A ∩ B) \ C

Ví dụ 5: Tìm tụ tập A, B biết:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

Lời giải:

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

⇒ A = {1,5,7,8} ∪ {3,6,9} = {1,3,5,6,7,8,9}

B={2,10} ∪ {3,6,9} = {2,3,6,9,10}

Cách xác lập, cơ hội ghi chép tập luyện hợp

Phương pháp giải

1: Với tụ tập A, tớ sở hữu 2 cách:

Cách 1: liệt kê những thành phần của A: A={a1; a2; a3;..}

Cách 2: Chỉ rời khỏi đặc thù đặc thù cho những thành phần của A

2:Tập thích hợp con cái

Nếu từng thành phần của tụ tập A đều là thành phần của tụ tập B thì tớ phát biểu A là 1 trong tụ tập con cái của B, kí hiệu là A ⊂ B.

A ⊂ B ⇔ ∀x : x ∈ A ⇒ x ∈ B.

A ⊄ B ⇔ ∀x : x ∈ A ⇒ x ∉ B.

Tính chất:

1) A ⊂ A với từng tập luyện A.

2) Nếu A ⊂ B và B ⊂ C thì A ⊂ C.

3) ∅ ⊂ A với từng tụ tập A.

Ví dụ minh họa

Ví dụ 1: Viết từng tụ tập sau bằng phương pháp liệt kê những thành phần của nó:

a) A={x ∈ R|(2x - x2 )(2x2 - 3x - 2)=0}.

b) B={n ∈ N|3 < n2 < 30}.

Lời giải:

a) Ta có:

(2x - x2 )(2x2 - 3x - 2) =0 ⇔ Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

Toán lớp 10 | Chuyên đề: Lý thuyết và Bài tập luyện Toán 10 sở hữu đáp án

b) 3 < n2 < 30 ⇒ √3 < |n| < √30

Do n ∈ N nên n ∈ {2;3;4;5}

⇒ B = {2;3;4;5}.

Ví dụ 2: Viết từng tụ tập sau bằng phương pháp chứng thực đặc thù đặc thù cho những thành phần của nó:

a) A = {2; 3; 5; 7}

b) B = {-3; -2; -1; 0; 1; 2; 3}

c) C = {-5; 0; 5; 10; 15}.

Lời giải:

a) A là tụ tập những số yếu tắc nhỏ rộng lớn 10.

b) B là tập luyện hơp những số nguyên vẹn có mức giá trị vô cùng ko vượt lên vượt 3.

B={x ∈ Z||x| ≤ 3}.

c) C là tụ tập những số nguyên vẹn n phân tách không còn mang đến 5, rất to lớn rộng lớn -5 và ko to hơn 15.

C={n ∈ Z|-5 ≤ n ≤ 15; n ⋮ 5}.

Ví dụ 3: Cho tụ tập A sở hữu 3 thành phần. Hãy đã cho thấy số tập luyện con cái của tụ tập A.

Lời giải:

Giả sử tụ tập A={a;b;c}. Các tụ tập con cái của A là:

∅ ,{a},{b},{c},{a;b},{b;c},{c;a},{a;b;c}

Tập A sở hữu 8 thành phần

Chú ý: Tổng quát mắng, nếu như tập luyện A sở hữu n thành phần thì số tập luyện con cái của tập luyện A là 22 thành phần.

Xem tăng những dạng bài bác tập luyện Toán lớp 10 tinh lọc, sở hữu lời nói giải hoặc khác:

 • Chuyên đề: Hàm số hàng đầu và bậc hai
 • Chuyên đề: Phương trình. Hệ phương trình
 • Chuyên đề: Bất đẳng thức. Bất phương trình
 • Chuyên đề: Thống kê
 • Chuyên đề: Cung và góc lượng giác. Công thức lượng giác
 • Chuyên đề: Vectơ
 • Chuyên đề: Tích vô vị trí hướng của nhì vectơ và ứng dụng
 • Chuyên đề: Phương pháp tọa phỏng nhập mặt mũi phẳng

Đã sở hữu lời nói giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới:

 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Kết nối tri thức
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Chân trời sáng sủa tạo
 • (mới) Giải bài bác tập luyện Lớp 10 Cánh diều

Săn SALE shopee mon 7:

 • Đồ sử dụng học hành giá cả tương đối mềm
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GIA SƯ DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 10

Bộ giáo án, bài bác giảng powerpoint, đề đua giành riêng cho nhà giáo và gia sư giành riêng cho bố mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã sở hữu phầm mềm VietJack bên trên điện thoại cảm ứng thông minh, giải bài bác tập luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn kiểu mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Nhóm học hành facebook không tính tiền mang đến teen 2k6: fb.com/groups/hoctap2k6/

Theo dõi Shop chúng tôi không tính tiền bên trên social facebook và youtube:

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web có khả năng sẽ bị cấm comment vĩnh viễn.
Giải bài bác tập luyện lớp 10 sách mới nhất những môn học

Xem thêm: muối đỏ