bài 8 góc ở vị trí đặc biệt tia phân giác của một góc

Lý thuyết Góc ở địa điểm đặc biệt quan trọng. Tia phân giác của một góc1. Góc ở địa điểm quánh biệt Xem cụ thể Câu chất vấn mục 2 trang 43, 44, 45Cắt rời một góc xOy từ 1 tờ giấy tờ rồi cấp sao cho tới nhì cạnh của góc trùng nhau (H.3.9).....Cho góc xAm với số đo bởi vì.. Xem điều giải Bài 3.2 trang 45Cho Hình 3.14, hãy kể thương hiệu những cặp góc đối đỉnh. Xem điều giải Bài 3.4 trang 45Cho Hình 3.15a, biết DMA=45 phỏng. Tính số đo góc DMB Xem điều giải

Bài 3.5 trang 45

Cho Hình 3.15b, biết xBm=36 phỏng. Tính số đo những góc còn sót lại vô hình một vừa hai phải vẽ.

Xem điều giải