bài 3 hình lăng trụ đứng tam giác hình lăng trụ đứng tứ giác

Lý thuyết Hình lăng trụ đứng tam giác - Hình lăng trụ đứng tứ giác a) Hình lăng trụ đứng tam giác: Xem cụ thể Câu chất vấn mục 1 trang 55, 56Hình nào là tại đây có: a) những mặt mũi mặt là hình chữ nhật và nhị lòng là hình tam giác? b) những mặt mũi mặt là hình chữ nhật và nhị lòng là hình tứ giác? Xem tiếng giải

Câu chất vấn mục 2 trang 56

Tạo lập hình lăng trụ đứng tam giác với độ dài rộng tía cạnh lòng là 2 centimet, 3 centimet, 4 centimet và độ cao 3,5 centimet theo phía dẫn sau:

Xem tiếng giải

Bài 1 trang 57Quan sát nhị hình lăng trụ đứng nhập hình 6. Tìm chừng nhiều năm những cạnh: a) AA’ , CC’, A’B’, A’C’ (Hình 6a) b) QH, PQ,NF,PQ (Hình 6b) Xem tiếng giải Bài 3 trang 57Tấm bìa ở Hình 8 hoàn toàn có thể tạo nên lập trở thành một hình lăng trụ đứng với lòng là tam giác vuông. Hãy cho biết thêm chừng nhiều năm nhị cạnh góc vuông của lòng và độ cao của lăng trụ. Xem tiếng giải Bài 5 trang 58Tạo lập hình lăng trụ đứng tứ giác với lòng là hình thoi cạnh 5 centimet và độ cao 7 centimet ( Hình 10) Xem tiếng giải

Bài 6 trang 58

Từ tấm bìa như Hình 11 hoàn toàn có thể tạo nên lập được hình lăng trụ đứng với lòng là hình thang. Hãy cho biết thêm độ cao của hình lăng trụ cơ.

Xem tiếng giải