bài 20 sông và hồ nước ngầm và băng hà

Lý thuyết sông và hồ nước. Nước ngầm và băng hàLý thuyết sông và hồ nước. Nước ngầm và chầu trời Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sống đời thường ngắn ngủn gọn gàng, không hề thiếu, dễ dàng hiểu Xem cụ thể Trả điều thắc mắc mục 2 trang 161 SGK Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sống1. Dựa nhập hình 3, em hãy cho biết thêm nước ngầm được tạo hình thế nào. 2. Nước ngầm đa số được dùng nhập mục tiêu gì? 3. Nêu một trong những phương án dùng hợp lý và bảo đảm an toàn nước ngầm. Xem điều giải Bài 1 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sốngEm hãy kể thương hiệu những mối cung cấp nước ngọt cần thiết bên trên Trái Đất và vai trò của bọn chúng so với trái đất. Xem điều giải

Bài 2 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sống

Thu thập vấn đề và cho biết thêm trong số sông: sông Đà, sông Luộc, sông Đuống, sông Lô, sông nào là là phụ lưu, sông nào là là chi lưu của sông Hồng.

Xem điều giải

Bài 3 trang 162 SGK Địa lí 6 Kết nối trí thức với cuộc sốngViệc khai quật nước ngầm vượt lên trên quá số lượng giới hạn được cho phép sẽ gây ra rời khỏi kết quả như vậy nào? Xem điều giải