bài 12 nước biển và đại dương


1. Trình bày đặc thù của nước biển khơi và hồ nước. 2. Giải mến hiện tượng kỳ lạ sóng biển khơi. 3. Giải mến hiện tượng kỳ lạ thủy triều. Cho biết Lúc xấp xỉ thủy triều sở hữu biên chừng lớn số 1 và nhỏ nhất thì ở Trái Đất thấy hình dạng Mặt Trăng thế nào. 4. Nêu tầm quan trọng của biển khơi và hồ nước so với trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội....

Lựa lựa chọn câu nhằm coi tiếng giải thời gian nhanh hơn

? mục 1

Bạn đang xem: bài 12 nước biển và đại dương

Trả tiếng thắc mắc mục 1 trang 41 SGK Địa lí 10

Đọc vấn đề vô mục 1, hãy trình diễn đặc thù của nước biển khơi và hồ nước.

Phương pháp giải:

- Đọc vấn đề vô mục 1 (Tính hóa học của nước biển khơi và đại dương).

- Chú ý 2 yếu đuối tố: chừng muối hạt và sức nóng chừng của nước biển khơi và hồ nước.

Lời giải chi tiết:

Tính hóa học của nước biển khơi và đại dương:

- Độ muối:

+ Độ muối hạt khoảng của nước biển: 35‰.

+ Tăng/giảm dựa vào lượng bốc khá, lượng mưa và lượng nước sông sập vô.

+ Thay thay đổi theo gót vĩ độ: Vùng Xích đạo (34,5‰), vùng chí tuyến (36,8‰), vùng ôn đới (35‰), vùng ngay sát cực kỳ (34‰).

+ Thay thay đổi theo gót chừng sâu sắc.

- Nhiệt độ:

+ Nhiệt chừng khoảng hồ nước thế giới: 17oC.

+ Giảm dần dần kể từ Xích đạo về 2 cực: Đới giá buốt (27 – 28oC), ôn đới (15 – 16oC), đới lạnh lẽo (dưới 1oC).

+ Giảm dần dần theo gót chừng sâu sắc.

? mục 2

Trả tiếng thắc mắc mục 2a trang 42 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục a và hình 12.1, 12.2, hãy lý giải hiện tượng kỳ lạ sóng biển khơi.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề vô mục a (Sóng biển) và để ý những hình 12.1, 12.2.

Lời giải chi tiết:

Hiện tượng sóng biển:

- Sóng biển khơi là sự việc xấp xỉ của nước biển khơi theo hướng trực tiếp đứng.

- vì sao hình thành: đa số bởi dông tố (gió càng mạnh, sóng càng lớn).

=> Sóng thần tạo hình Lúc xa bờ xẩy ra động khu đất hoặc núi lửa ngầm.

Chú ý: Khi đứng bên trên bờ, tao thấy sóng xô vô bờ (có cảm hứng nước dịch rời theo hướng ngang), tuy nhiên thực tế nước chỉ xấp xỉ bên trên khu vực.

Trả tiếng thắc mắc mục 2b trang 42 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục b và những hình 12.3, 12.4, hãy:

- Giải mến hiện tượng kỳ lạ thủy triều.

- Cho biết Lúc xấp xỉ thủy triều sở hữu biên chừng lớn số 1 và nhỏ nhất thì ở Trái Đất thấy hình dạng Mặt Trăng thế nào.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề vô mục b (Thủy triều), để ý những hình những hình 12.3, 12.4.

Lời giải chi tiết:

- Hiện tượng thủy triều:

+ Thủy triều là hiện tượng kỳ lạ nước biển khơi dưng cao và hạ thấp theo gót quy luật hằng ngày.

+ vì sao sinh ra: đa số bởi lực thú vị của Mặt Trăng, Mặt Trời và lực li tâm của Trái Đất.

+ Thủy triều tăng và giảm với biên chừng thay cho thay đổi theo gót không khí và thời hạn.

- Tại Trái Đất thấy hình dạng Mặt Trăng:

+ Khi xấp xỉ thủy triều sở hữu biên sự cân đối nhất: trăng tròn xoe hoặc ko trăng.

+ Khi xấp xỉ thủy triều sở hữu biên chừng nhỏ nhất: trăng khuyết.

Trả tiếng thắc mắc mục 2c trang 43 SGK Địa lí 10

Dựa vô vấn đề vô mục c, hình 12.5, hãy:

- Trình bày vận động của những dòng sản phẩm biển khơi vô hồ nước.

- Kể thương hiệu một vài dòng sản phẩm biển khơi trong những hồ nước.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề vô mục c(Dòng biển) và để ý hình 12.5 (Chú ý dòng sản phẩm biển khơi giá buốt được kí hiệu vị đàng mũi thương hiệu red color, dòng sản phẩm biển khơi lạnh lẽo được kí hiệu vị đàng mũi thương hiệu màu sắc xanh).

Lời giải chi tiết:

- Chuyển động của những dòng sản phẩm biển khơi vô đại dương:

+ Dòng biển khơi nóng: bắt đầu từ vùng vĩ chừng thấp chảy về vùng vĩ chừng cao.

+ Dòng biển khơi lạnh: bắt đầu từ vùng vĩ chừng cao chảy về vùng vĩ chừng thấp.

- Một số dòng sản phẩm biển khơi trong những đại dương:

Đại dương

Dòng biển khơi nóng

Dòng biển khơi lạnh

Thái Bình Dương

- Cư-rô-si-ô

- Bắc Xích đạo

- Ngược Xích đạo

- Nam Xích đạo

- Đông Ô-xtrây-li-a

- A-la-xca

- Ca-li-phoóc-ni-a

- Pê-ru

- Bê-rinh

- Theo dông tố Tây

Đại Tây Dương

- Bắc Đại Tây Dương

- Gơn-xtơ-rim

- Bắc Xích đạo

- Guy-a-na

Xem thêm: bé hay nháy mắt

- Nam Xích đạo

- Bra-xin

- Ghi-nê

- Ca-na-ri

- Ben-ghê-la

- Phôn-len

Ấn Độ Dương

- Theo gió rét (tháng 1)

- Mũi kim

- Mô-dăm-bích

- Ngược Xích đạo (tháng 1)

- Nam Xích đạo

- Tây Ô-xtrây-li-a

- Xô-ma-li

- Theo dông tố Tây

? mục 3

Trả tiếng thắc mắc mục 3 trang 44 SGK Địa lí 10

Đọc vấn đề vô mục 3, hãy nêu tầm quan trọng của biển khơi và hồ nước so với trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội.

Phương pháp giải:

Đọc vấn đề vô mục 3 (Vai trò của biển khơi và hồ nước so với trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội).

Lời giải chi tiết:

Vai trò của biển khơi và hồ nước so với trở nên tân tiến kinh tế tài chính - xã hội :

- Cung cấp cho mối cung cấp khoáng sản quý giá: loại vật, tài nguyên, tích điện,…

- Môi ngôi trường cho những sinh hoạt kinh tế tài chính - xã hội: đánh bắt cá và nuôi trồng thủy sản, GTVT, du ngoạn,…

- Góp phần điều trung khí hậu, đáp ứng sự nhiều mẫu mã sinh học tập.

Luyện tập

Giải bài bác rèn luyện 1 trang 44 SGK Địa lí 10

Giải mến sự khác lạ về sức nóng chừng và chừng muối hạt của những biển khơi và hồ nước.

Phương pháp giải:

Chú ý cho tới những nguyên tố tác động cho tới sức nóng chừng và chừng muối hạt của những biển khơi và hồ nước.

Lời giải chi tiết:

- Có sự khác lạ về sức nóng chừng của những biển khơi và hồ nước do:

+ Nhiệt chừng của biển khơi và hồ nước thay cho thay đổi theo gót mùa.

+ Khác nhau về vĩ chừng trong số những biển khơi và hồ nước.

+ Nhiệt chừng thuyên giảm chừng sâu sắc.

- Có sự khác lạ về chừng muối hạt của những biển khơi và hồ nước do:

+ Sự không giống nhau về lượng bốc khá, lượng mưa và lượng nước sông sập vô.

+ Vĩ chừng.

+ Độ sâu sắc của biển khơi và hồ nước.

Giải bài bác rèn luyện 2 trang 44 SGK Địa lí 10

Phân biệt thân phụ dạng hoạt động của nước biển: sóng, thủy triều, dòng sản phẩm biển khơi.

Phương pháp giải:

Có thể lập bảng nhằm dễ dàng đối chiếu, theo gót những chi tiêu chí: Khái niệm, nguyên vẹn nhân.

Lời giải chi tiết:

Tiêu chí

Sóng

Thủy triều

Dòng biển

Khái niệm

Là sự xấp xỉ của nước biển khơi theo hướng trực tiếp đứng.

Là hiện tượng kỳ lạ nước biển khơi dưng cao và hạ thấp theo gót quy luật hằng ngày.

Là những làn nước chảy vô biển khơi và hồ nước.

Nguyên nhân

Chủ yếu đuối bởi dông tố (gió càng mạnh, sóng càng lớn).

=> Sóng thần tạo hình Lúc xa bờ xẩy ra động khu đất hoặc núi lửa ngầm.

Chủ yếu đuối bởi lực thú vị của Mặt Trăng, Mặt Trời và lực li tâm của Trái Đất.

Chủ yếu đuối bởi những loại dông tố thông thường xuyên hoặc sự chênh chênh chếch sức nóng chừng, chừng muối hạt,… trong số những vùng biển khơi.

Vận dụng

Giải bài bác áp dụng trang 44 SGK Địa lí 10

Tìm hiểu vấn đề, cho thấy tầm quan trọng của biển khơi so với kinh tế tài chính - xã hội việt nam.

Phương pháp giải:

Tìm mò mẫm vấn đề bên trên Internet hoặc sách vở.

Lời giải chi tiết:

Vai trò của biển khơi so với kinh tế tài chính - xã hội việt nam (Biển Đông):

- Cung cấp cho mối cung cấp khoáng sản quý giá: tài nguyên (dầu mỏ, khí nhóm, muối), thủy sản, tích điện (sóng biển khơi, thủy triều),…

- Hệ sinh thái xanh rừng ngập mang đến năng suất sinh học tập cao, nhất là loại vật nước chè hai.

- Điều trung khí hậu: Nhờ sở hữu Biển Đông tạo nên mang đến việt nam lượng mưa và nhiệt độ rộng lớn nên nhiệt độ tách nghiêm khắc (thiên nhiên khác hoàn toàn những nước nằm trong vĩ chừng ở Tây Nam Á và Bắc Phi).

- Môi ngôi trường cho những sinh hoạt kinh tế: giao thông vận tải vận tải đường bộ trên biển khơi, nuôi trồng và đánh bắt cá thủy sản, du ngoạn,…


Bình luận

Chia sẻ

  • Bài 13. Thực hành: Phân tích cơ chế nước của sông Hồng SGK Địa lí 10 Kết nối học thức

    Vẽ biểu thiết bị thể hiện nay lưu lượng nước khoảng mon của sông Hồng. Tính toán và cho thấy thời hạn mùa lũ, thời hạn mùa cạn của sông Hồng.

  • Bài 11. Thủy quyển, nước bên trên châu lục SGK Địa lí 10 Kết nối học thức

    1. Khái niệm thủy quyển. 2. Phân tích những yếu tố tác động cho tới cơ chế nước sông. 3. Phân biệt những loại hồ nước theo gót xuất xứ tạo hình. 4. Trình bày điểm lưu ý đa số của nước ngầm. 5. Nêu những biện pháp nhằm đảm bảo an toàn mối cung cấp nước ngọt....

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Địa lí lớp 10 - Kết nối học thức - Xem ngay

Xem thêm: cách làm con gai sướng

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia tức thì group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết chung học viên học tập đảm bảo chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.