bài 10 quy tắc octet


Quy tắc octet

Lý thuyết: Quy tắc octet

I. Khái niệm link hóa học

Bạn đang xem: bài 10 quy tắc octet

- Liên kết chất hóa học là việc phối hợp trong số những nguyên vẹn tử tạo nên trở nên phân tử hoặc tinh nghịch thể vững chắc hơn

- Khi tạo nên trở nên link chất hóa học thì nguyên vẹn tử sở hữu Xu thế đạt cho tới thông số kỹ thuật electron vững chắc của khí hiếm

- Trong những phản xạ chất hóa học, chỉ mất những electron nằm trong lớp bên ngoài nằm trong và phân lớp sát lớp bên ngoài nằm trong nhập cuộc vô quy trình tạo nên trở nên link (electron hóa trị) 

II. Quy tắc octet

- Khi tạo hình link chất hóa học, những nguyên vẹn tử sở hữu Xu thế nhường nhịn, nhận hoặc gom cộng đồng electron nhằm đạt cho tới thông số kỹ thuật electron vững chắc của nguyên vẹn tử khí khan hiếm. Vì những khí khan hiếm (trừ helium) đều phải sở hữu 8 electron lớp bên ngoài nằm trong nên quy tắc này được gọi là quy tắc octet

Ví dụ:

- Khi tạo hình link chất hóa học vô phân tử Cl2, nguyên vẹn tử Cl sở hữu 7 electron hóa trị, từng nguyên vẹn tử cần thiết thêm một electron nhằm đạt thông số kỹ thuật electron bão hòa theo đòi quy tắc octet nên từng nguyên vẹn tử Cl gom cộng đồng 1 electron

 

Xem thêm: bài đọc cha sẽ luôn ở bên con

- Khi tạo hình link chất hóa học vô phân tử H2O, nguyên vẹn tử hydrogen có một electron hóa trị, nguyên vẹn tử oxygen sở hữu 6 electron hóa trị, từng nguyên vẹn tử hydrogen cần thiết thêm một electron và nguyên vẹn tử oxygen cần thiết thêm thắt 2 electron nhằm đạt thông số kỹ thuật electron bão hòa theo đòi quy tắc octet.

 - Khi tạo hình link chất hóa học vô phân tử MgO, nguyên vẹn tử Mg sở hữu 2 electron hóa trị, nguyên vẹn tử O sở hữu 6 electron háo trị, nguyên vẹn tử Mg nhường nhịn 2 electron hóa trị tạo nên trở nên phân tử đem năng lượng điện dương, nguyên vẹn tử O nhận 2 electron tạo nên trở nên phân tử đem năng lượng điện âm. Các phân tử này đều đạt thông số kỹ thuật electron bão hòa theo đòi quy tắc octet và sở hữu năng lượng điện ngược lốt nên bú nhau


Bình luận

Chia sẻ

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Hóa 10 - Kết nối học thức - Xem ngay

Xem thêm: c2h2 naoh

Báo lỗi - Góp ý

2k8 Tham gia ngay lập tức group share, trao thay đổi tư liệu học hành miễn phí

>> Học trực tuyến Lớp 10 bên trên Tuyensinh247.com, Cam kết gom học viên học tập chất lượng tốt, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.