bác hà có hai tấm kính hình chữ nhật

Bác Hà sở hữu nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính vì chưng một nửa chiều dài

94 31/05/2023

Bài 7 trang 56 Toán lớp 6 Tập 2: Bác Hà sở hữu nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính vì chưng một nửa chiều nhiều năm của chính nó và chiều nhiều năm của tấm kính nhỏ đích thị vì chưng chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn. Bác ghép nhì tấm kính vào với nhau và đặt lên trên mặt mũi bàn sở hữu diện tích S 0,9 m2 thì vừa vặn. Tính diện tích S của từng tấm kính.

Bạn đang xem: bác hà có hai tấm kính hình chữ nhật

Trả lời nói

Gọi chiều nhiều năm của tấm kính rộng lớn là x (m) (x > 0)

Khi bại liệt chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà sở hữu nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính(m).

Diện tích của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà sở hữu nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính

Vì chiều nhiều năm của tấm kính nhỏ đích thị vì chưng chiều rộng lớn của tấm kính rộng lớn và bằng Bác Hà sở hữu nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Khi bại liệt chiều rộng lớn của tấm kính nhỏ là: Bác Hà sở hữu nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Diện tích của tấm kính rộng lớn là: Bác Hà sở hữu nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính

Diện tích của tấm kính rộng lớn bộp chộp số phiên diện tích S của tấm kính nhỏ là: Bác Hà sở hữu nhì tấm kính hình chữ nhật. Chiều rộng lớn của từng tấm kính.

Vì ghép nhì tấm kính vào với nhau và đặt lên trên mặt mũi bàn sở hữu diện tích S 0,9 m2 thì vừa vặn nên tổng diện tích S nhì tấm kính là vì chưng 0,9 m2.

Xem thêm: phản ứng chuyển hoá giữa hai dạng đơn chất của phosphorus

Coi diện tích S tấm kính nhỏ là 1 phần thì tấm kính rộng lớn là nhì phần bởi vậy tổng diện tích S nhì tấm kính là phụ thân phần. Khi bại liệt, diện tích S một trong những phần là: 0,9: 3 = 0,3 (m2).

Suy đi ra diện tích S tấm kính nhỏ là 0,3 m2.

Từ bại liệt diện tích S tấm kính rộng lớn là: 0,3.2 = 0,6 m2.

Vậy diện tích S tấm kính nhỏ là 0,3 m2 và diện tích S tấm kính rộng lớn là 0,6 m2.

Xem tăng lời nói giải bài bác tập luyện SGK Toán lớp 6 Cánh diều hoặc, cụ thể khác:

Bài 8: Ước lượng và thực hiện tròn trĩnh số

Bài 9: Tỉ số. Tỉ số phần trăm

Xem thêm: sinh 10 bài 17

Bài 10: Hai việc về phân số

Bài tập luyện cuối chương 5

Hoạt động thực hành thực tế và thưởng thức. Chủ đề 2. Chỉ số khối khung người (BMI)