anh 7 unit 12 skills 2


1. Work in groups. Match the phrases to lớn the pictures. 2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times. 3. Listen again and complete each sentence with ONE word. 4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour. 5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

Lựa lựa chọn câu nhằm coi lời nói giải nhanh chóng hơn

Bài 1

Bạn đang xem: anh 7 unit 12 skills 2

Listening

A tour around London 

(Chuyến phượt xung quanh London)

1. Work in groups. Match the phrases to lớn the pictures.

(Làm việc theo dõi group. Nối những cụm kể từ với những tranh ảnh.)

Buckingham Palace

Changing of the Guard 

Lời giải chi tiết:

1. Changing of the Guard (đổi quân gác)

2. Buckingham Palace (cung năng lượng điện Buckingham)

Bài 2

2. A tour guide is talking about the schedule for a day trip in London. Listen and fill in the times.

(Một hướng dẫn viên du lịch phượt đang được nói tới chương trình mang đến chuyến du ngoạn trong thời gian ngày ở London. Lắng nghe và điền nhập bảng thời hạn.)

Go to lớn Buckingham Palace: 9:30 am

Watch the Changing of the Guard (1) ____

Lunch: (2) ___

The boat ride: (3) ______

Back to lớn the hotel: (4) _________

Phương pháp giải:

Bài nghe:

Welcome to lớn our one-day tour of London. At 9:30 a.m., we'll go to lớn Buckingham Palace. The Queen and her family live there. You can see the Queen's beautiful garden, and her collection of artworks. Remember to lớn watch the Changing of the Guard at 11:30 a.m. We will then visit Big Ben. It is the Clock Tower on the River Thames. It is one of the most famous symbols of the United Kingdom. Lunch is at 1:00 p.m. You can then go around and take photos. We will return for a boat ride at 3:15 p.m. on the River Thames. You will see historic attractions along the river. We will return to lớn our khách sạn at 5:00 p.m.

Tạm dịch:

Chào mừng cho tới với chuyến du ngoạn một ngày ở Luân Đôn. Vào 9h 30 sáng sủa, tất cả chúng ta sẽ tới hoàng cung Buckingham. Nữ hoàng và mái ấm gia đình của bà sinh sống bên trên trên đây. quý khách hoàn toàn có thể phát hiện ra khu vực vườn tuyệt rất đẹp của Nữ hoàng, và bộ thu thập những kiệt tác thẩm mỹ của bà. Hãy ghi nhớ coi Nghi thức thay đổi quân gác nhập khi 11 giờ 30 trưa. Chúng tao cũng tiếp tục cút thăm hỏi Big Ben. Nó là Tháp Đồng Hồ nằm kè sông Thames. Nó là 1 trong mỗi hình tượng có tiếng nhất của Vương Quốc Anh. Bữa trưa tiếp tục ra mắt nhập khi 1 giờ chiều. Sau tê liệt những bạn cũng có thể cút xung quang quẻ và tự sướng. Chúng tao tiếp tục tảo quay về nhằm lên thuyền  vào khi 3h 15 chiều bên trên sông Thames. quý khách hoàn toàn có thể phát hiện ra những địa điểm tham quan liêu lịch sử  dọc bờ sông. Đoàn tao tiếp tục tảo quay về hotel nhập khi 5 giờ chiều.

Lời giải chi tiết:

(1) 11:30 am

(2) 1:00 pm

(3) 3:15 pm

(4) 5:00 pm

Go to lớn Buckingham Palace: 9:30 am

(Đến hoàng cung Buckingham: 9h 30 sáng) 

Watch the Changing of the Guard (1) 11:30 am

(Xem nghi tiết thay đổi quân gác: 11 giờ 30 trưa) 

Lunch: (2) 1:00 pm

(Bữa trưa: 1 giờ chiều) 

The boat ride: (3) 3:15 pm

(Đi thuyền: 3h 15 chiều) 

Back to lớn the hotel: (4) 5:00 pm

(Quay về khách hàng sạn: 5 giờ chiều) 

Bài 3

3. Listen again and complete each sentence with ONE word.

(Nghe lại và triển khai xong từng câu với MỘT kể từ.)

1. The ______and her family live in Buckingham Palace.

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful ______.

3. Another name for Big Ben is the_______Tower.

4. After lunch, you can go around and take ________.

5. On the boat ride, you can see historic _________along the river.

Lời giải chi tiết:

1. Queen

2. garden

3. Clock

4. photos

5. attractions

1. The Queen and her family live in Buckingham Palace.

(Nữ hoàng và mái ấm gia đình của bà sinh sống ở hoàng cung Buckingham.) 

2. At the Palace, you can see the Queen's beautiful garden.

(Ở hoàng cung, bạn cũng có thể phát hiện ra khu vực vườn tuyệt rất đẹp của Nữ hoàng.) 

3. Another name for Big Ben is the Clock Tower.

(Một cái thương hiệu không giống của Big Ben là Tháp Đồng Hồ.)

4. After lunch, you can go around and take photos.

(Sau bữa trưa, bạn cũng có thể cút xung xung quanh và tự sướng.)

5. On the boat ride, you can see historic attractions along the river.

(Ở bên trên thuyền, bạn cũng có thể nhìn thấy những vị trí kêu ca quan liêu lịch sử dân tộc dọc bờ sông.) 

Bài 4

Xem thêm: mô tả chuyển động của trái đất quanh mặt trời

Writing

4. Work in pairs. Fill in the table with information about the London tour.

(Làm việc theo dõi cặp. Điền nhập bảng với vấn đề về chuyến tham lam quan liêu London.)

Time

Place

Activity

9.30 a.m

Buckingham Palace

- visiting the Queen’s garden

- …

     
     
     

Lời giải chi tiết:

Time

(Thời gian)

Place

(Địa điểm)

Activity

(Hoạt động)

9.30 a.m

(9:30 sáng)

Buckingham Palace

(cung điện Buckingham)

- visiting the Queen’s garden

(tham quan liêu khu vực vườn của Nữ hoàng)

- watching the Changing of the Guard 

(xem quân gác thay đổi ca)

10.30 a.m

(10:30 sáng)

Big Ben 

taking photos with the tower

(chụp hình họa với tháp)

11.30 a.m

(11:30 sáng)

lunch

(bữa trưa)

going around and eating

(đi đi dạo xung xung quanh và ăn)

2.00 p.m

(2:00 chiều)

the river

(dòng sông)

seeing historic building along the river

(ngắm tòa ngôi nhà lịch sử dân tộc dọc từ sông)

3.00 p.m

(3:00 chiều)

hotel

(khách sạn)

back to lớn the hotel

(trở lại khách hàng sạn)

Bài 5

5. Imagine that you took the tour of London. Write a diary entry of about 70 words about your tour, based on the table in 4 or use your imagination.

(Hãy tưởng tượng rằng chúng ta vẫn nhập cuộc chuyến tham lam quan liêu London. Viết nhật ký khoảng tầm 70 kể từ về chuyến tham lam quan liêu của chúng ta, dựa vào bảng 4 hoặc dùng trí tưởng tượng của chúng ta.)

Lời giải chi tiết:

First, we went to lớn Buckingham Palace at 9.30 a.m. We visited the Queen’s garden then watched the Changing of the Guard. Next, at 10.30 am, we went to lớn Big Ben Tower to lớn sightseeing and take some photos with this great clock. We went around the thành phố and ate lunch at 11.đôi mươi a.m. After lunch, we took a rest and started a boat ride to lớn see historic building along the river at 2.00 p.m. Finally, we were back to lớn khách sạn at 4.00 p.m.

Tạm dịch:

Đầu tiên, Shop chúng tôi cho tới Cung năng lượng điện Buckingham khi 9h30 sáng sủa. Chúng tôi cho tới thăm hỏi khu vực vườn của Nữ hoàng, tiếp sau đó coi Sự thay cho thay đổi của những người dân đảm bảo. Tiếp theo dõi, 10h30, Shop chúng tôi cho tới tháp Big Ben nhằm nhìn ngắm và chụp một số trong những tấm hình với cái đồng hồ thời trang ấn tượng này. Chúng tôi cút xung quanh TP. Hồ Chí Minh và ăn trưa khi 11 giờ đôi mươi. Sau bữa trưa, Shop chúng tôi nghỉ dưỡng và chính thức cút thuyền nhằm coi tòa ngôi nhà lịch sử dân tộc dọc sông khi 2 tiếng chiều. Cuối nằm trong, Shop chúng tôi vẫn quay về hotel khi 4 giờ chiều.


Bình luận

Chia sẻ

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Looking back

  1. Look at the pictures and write the correct words or phrases to lớn complete the sentences. 2. Choose the best answer A, B, or C to lớn complete each sentence. 3. Complete the sentences with a/an or the. 4. Underline and correct the article mistakes in the sentences below.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Project
 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Skills 1

  1. Work in pairs. Discuss and choose the correct answer A, B, or C. 2. Read the passage and match the words in bold from the passage (1-4) with their meanings (a-d). 3. Read the passage again and choose the correct answer A, B, or C. 4. Work in pairs. Note two things you lượt thích about New Zealand. Share it with your partner. 5. Work in groups. Prepare a short introduction of Scotland and present it to lớn the class.

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 Communication

  1. Listen and read the conversations, paying attention to lớn the highlighted parts. 2. Work in pairs. Make similar dialogues with the following situations, using expressions of amazement. 3. Work in groups. Discuss and write the name of the country next to lớn the fact. 4. Work in pairs. Read some facts about English-speaking countries and tick (✓) the column true for you. Then role play by one person saying one statement aloud and the other responding to lớn it. 5. Work in groups. Share with your group

 • Tiếng Anh 7 Unit 12 A Closer Look 2

  1. Complete the sentences with a/an or the. 2. Put in the where necessary. 3. Put in a/ an or the. 4. Complete the sentences with a/an or the. 5. Tick (✓) if the underlined articles are correct. If they aren't, write the correct ones in the space provided.

>> Xem thêm

Luyện Bài Tập Trắc nghiệm Tiếng Anh 7 - Global Success - Xem ngay

Xem thêm: công dân vi phạm quyền bất khả xâm phạm về thân thể khi

Báo lỗi - Góp ý

Tham Gia Group Dành Cho 2K11 Chia Sẻ, Trao Đổi Tài Liệu Miễn Phí

>> Học trực tuyến lớp 7 bên trên Tuyensinh247.com khẳng định canh ty học viên lớp 7 học tập chất lượng, trả trả ngân sách học phí nếu như học tập ko hiệu suất cao.