anh 11 trang 51Lời giải bài xích luyện Unit 4 lớp 11 Speaking trang 46 , 47 nhập Unit 4: ASEAN and Viet Nam Tiếng Anh 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc, cụ thể giúp học viên đơn giản dễ dàng thực hiện bài xích luyện Tiếng Anh 11 Unit 4.

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) - Tiếng Anh 11 Global Success

Quảng cáo

Bạn đang xem: anh 11 trang 51

1 (trang 46 Tiếng Anh 11 Global Success): Read the types of skills and experience participants in the SSEAYP should have. Match them with the possible reasons (Đọc những loại tài năng và kinh nghiệm tay nghề nhưng mà người nhập cuộc SSEAYP nên với. Kết thích hợp bọn chúng với những nguyên do với thể)

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) | Tiếng Anh 11 Global Success

Gợi ý:

1. c     

2. a     

3. e     

4. f     

5. b     

6. d

Quảng cáo

Hướng dẫn dịch:

1. hiểu những yếu tố lúc này ở những nước ASEAN - c. thảo luận và thể hiện biện pháp cho những vấn đề

2. với kinh nghiệm tay nghề thao tác làm việc xã hội - a. đã cho thấy chúng ta với tài năng và kỹ năng và kiến thức thực tế

3. phát biểu giờ đồng hồ Anh chất lượng - e. dùng giờ đồng hồ Anh như ngôn từ thực hiện việc

4. trình diễn thuyết thỏa sức tự tin - f. rất có thể trình diễn phát minh rõ nét trước khán giả

5. Có tài năng thao tác làm việc group - b. rất có thể thao tác làm việc theo đuổi group nhằm xử lý vấn đề

6. hiểu những nền văn hóa truyền thống không giống nhau - d. gặp mặt những người dân mới mẻ và kết các bạn kể từ những vương quốc không giống nhau

2 (trang 46 Tiếng Anh 11 Global Success): Use the sentences in the box to tát complete the conversation. Then practise it in pairs (Sử dụng những câu nhập sườn nhằm hoàn thiện đoạn đối thoại. Sau cơ thực hành thực tế nó theo đuổi cặp)

Tiếng Anh 11 Unit 4 Speaking (trang 46 , 47) | Tiếng Anh 11 Global Success

Nick: What vì thế you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants to tát have?

Mai: (1) _____.

Quảng cáo

Nick: (2) ______?

Mai: Because they'll have to tát discuss and try to tát find solutions to tát these issues. (3) _____?

Nick: (4) ____. The working language is English so sánh (5) ______. How will they take part in discussions if their English is not good enough?

Mai: OK, I agree with you, Nick.

Đáp án:

1. C    

2. E

3. A    

4. B    

5. D

Hướng dẫn dịch:

Nick: quý khách hàng nghĩ về tài năng hoặc kinh nghiệm tay nghề cần thiết nhất nhưng mà những người dân nhập cuộc SSEAYP cần phải có là gì?

Mai: Tôi nghĩ về chúng ta cần thiết hiểu những yếu tố lúc này ở những nước ASEAN.

Nick: Tại sao các bạn nghĩ về như vậy?

Mai: Bởi vì thế chúng ta tiếp tục nên thảo luận và nỗ lực thám thính biện pháp mang lại những yếu tố này. quý khách hàng ko đồng ý?

Nick: Tôi e rằng tôi nên từ chối với các bạn. Ngôn ngữ thao tác làm việc là giờ đồng hồ Anh nên điều cần thiết nhất là nên phát biểu giờ đồng hồ Anh trôi chảy. Họ tiếp tục nhập cuộc thảo luận ra làm sao nếu như giờ đồng hồ Anh của mình ko đầy đủ tốt?

Mai: OK, tôi đồng ý với các bạn, Nick.

Quảng cáo

3 (trang 47 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in pairs. Talk about the most important skill or experience for SSEAYP participants. Use the ideas in 1, and the model and tips in 2 to tát help you. (Làm việc theo đuổi cặp. Nói về tài năng hoặc kinh nghiệm tay nghề cần thiết nhất so với những người dân nhập cuộc SSEAYP. Sử dụng phát minh nhập phần 1, quy mô và mẹo nhập phần 2 sẽ giúp đỡ bạn)

Gợi ý:

Jane: What vì thế you think is the most important skill or experience for SSEAYP participants to tát have?

Tom: In my opinion, having good teamwork skills is the most important thing. What vì thế you think?

Jane: Hmm, I see your point, but I think the most important skill is being able to tát speak English fluently. It's the working language of the program and without good English skills, it could be difficult to tát communicate with the other participants.

Xem thêm: tác giả tác phẩm tôi đi học

Tom: That's a good point, Jane. But I still think that good teamwork skills are essential because participants will need to tát work together to tát solve problems and complete tasks during the program.

Jane: I agree with you, Tom. Both English skills and teamwork skills are important for a successful SSEAYP experience.

Tom: Definitely. I think it would be a great opportunity for young people to tát learn new skills, make new friends, and broaden their horizons.

Hướng dẫn dịch:

Jane: quý khách hàng nghĩ về tài năng hoặc kinh nghiệm tay nghề cần thiết nhất nhưng mà những người dân nhập cuộc SSEAYP cần phải có là gì?

Tom: Theo tôi, với tài năng thao tác làm việc group chất lượng là vấn đề cần thiết nhất. quý khách hàng nghĩ về sao?

Jane: Hmm, tôi hiểu ý kiến của công ty, tuy nhiên tôi nghĩ về tài năng cần thiết nhất là nói theo một cách khác giờ đồng hồ Anh trôi chảy. Đó là ngôn từ thao tác làm việc của công tác và nếu như không tồn tại tài năng giờ đồng hồ Anh chất lượng, rất có thể khó khăn tiếp xúc với những người dân nhập cuộc không giống.

Tom: Đó là một trong điểm chất lượng, Jane. Nhưng tôi vẫn cho rằng tài năng thao tác làm việc group chất lượng là cực kỳ quan trọng vì thế những người dân nhập cuộc tiếp tục rất cần phải thao tác làm việc bên cạnh nhau nhằm xử lý yếu tố và hoàn thiện trọng trách nhập trong cả công tác.

Jane: Tôi đồng ý với các bạn, Tom. Cả tài năng giờ đồng hồ Anh và tài năng thao tác làm việc group đều cần thiết để sở hữu thưởng thức SSEAYP thành công xuất sắc.

Tom: Chắc chắn rồi. Tôi cho rằng này sẽ là một trong thời cơ ấn tượng mang lại những người dân trẻ con tuổi tác nhằm học tập những tài năng mới mẻ, kết các bạn mới mẻ và không ngừng mở rộng tầm coi của mình.

4 (trang 47 Tiếng Anh 11 Global Success): Work in groups. Discuss the skills and experience SSEAYP participants should have. Rank them in order of importance (1 - most important to tát 6 - least important). Report to tát the whole class. (Làm việc group. Thảo luận về những tài năng và kinh nghiệm tay nghề nhưng mà những người dân nhập cuộc SSEAYP nên với. Xếp hạng bọn chúng theo đuổi trật tự cần thiết (1 - cần thiết nhất cho tới 6 - không nhiều cần thiết nhất). Báo cáo với tất cả lớp)

Gợi ý:

1. Good English language skills

2. Understanding different cultures

3. Teamwork skills

4. Community work experience

5. Confident speaking skills

6. Understanding current issues in ASEAN countries

Hướng dẫn dịch:

1. Kỹ năng giờ đồng hồ Anh tốt

2. Tìm hiểu những nền văn hóa truyền thống không giống nhau

3. Kỹ năng thao tác làm việc nhóm

4. Kinh nghiệm thao tác làm việc nằm trong đồng

5. Kỹ năng phát biểu tự động tin

6. Tìm hiểu những yếu tố lúc này ở những nước ASEAN

Lời giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Unit 4: ASEAN and Viet Nam hoặc khác:

 • Từ vựng Tiếng Anh 11 Unit 4

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Getting Started (trang 42, 43)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Language (trang 43, 44)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Reading (trang 45, 46)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Listening (trang 47)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Writing (trang 48, 49)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Communication and Culture (trang 49, 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Looking Back (trang 50)

 • Tiếng Anh 11 Unit 4 Project (trang 51)

Xem tăng tiếng giải bài xích luyện Tiếng Anh lớp 11 Global Success cuốn sách Kết nối trí thức hoặc khác:

 • Tiếng Anh 11 Unit 2: The generation gap
 • Tiếng Anh 11 Unit 3: Cities of the future
 • Tiếng Anh 11 Review 1
 • Tiếng Anh 11 Unit 5: Global warming
 • Tiếng Anh 11 Review 2

Xem tăng những tư liệu hùn học tập chất lượng Tiếng Anh lớp 11 mới:

 • Giải sách bài xích luyện Tiếng Anh 11 mới
 • Bộ Đề ganh đua Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án
 • 600 bài xích luyện trắc nghiệm Tiếng Anh 11 mới mẻ năm 2021 với đáp án

Săn SALE shopee mon 11:

 • Đồ sử dụng học hành giá cực rẻ
 • Sữa chăm sóc thể Vaseline chỉ rộng lớn 40k/chai
 • Tsubaki 199k/3 chai
 • L'Oreal mua 1 tặng 3

ĐỀ THI, GIÁO ÁN, GÓI THI ONLINE DÀNH CHO GIÁO VIÊN VÀ PHỤ HUYNH LỚP 11

Bộ giáo án, bài xích giảng powerpoint, đề ganh đua giành cho nghề giáo và gia sư giành cho cha mẹ bên trên https://tailieugiaovien.com.vn/ . Hỗ trợ zalo VietJack Official

Tổng đài tương hỗ ĐK : 084 283 45 85

Đã với phầm mềm VietJack bên trên Smartphone, giải bài xích luyện SGK, SBT Soạn văn, Văn khuôn mẫu, Thi online, Bài giảng....miễn phí. Tải tức thì phần mềm bên trên Android và iOS.

Theo dõi Cửa Hàng chúng tôi không lấy phí bên trên social facebook và youtube:

Xem thêm: rận mu sinh ra từ đâu

Nếu thấy hoặc, hãy khích lệ và share nhé! Các comment ko phù phù hợp với nội quy comment trang web sẽ ảnh hưởng cấm comment vĩnh viễn.


unit-4-caring-for-those-in-need.jspGiải bài xích luyện lớp 11 sách mới mẻ những môn học