1/x nguyên hàm

Bảng nguyên vẹn hàm của những hàm số thông thường gặp gỡ, nguyen ham cac ham ví teo ban nang cao, không hề thiếu, bảng nguyên vẹn hàm hé rộng

Bạn đang xem: 1/x nguyên hàm

(www.MATHVN.com) - Bảng Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp, bao gồm đầy đủ những hàm số cơ bạn dạng. Bảng này được biên soạn bởi vì thầy Trương Hoài Trung (đã gửi đăng bên trên web).

Bảng những nguyên vẹn hàm cơ bản

bang nguyen ham cac ham ví thuong gap, teo ban
Nguyên hàm của những hàm số thông thường gặp

Bảng nguyên vẹn hàm không ngừng mở rộng (a ≠ 0)

bang nguyen ham mo rong
Bảng nguyên vẹn hàm hé rộng

bảng nguyên vẹn hàm hé rộng

Thực rời khỏi, tớ tiếp tục vận dụng đặc thù sau đây: Nếu F(x) là 1 trong những nguyên vẹn hàm của f(x) thì:

Xem thêm: Thắc mắc: Không biết Converse Real giá bao nhiêu?

tinh chat cua nguyen ham

Bảng nguyên vẹn hàm nâng lên (a ≠ 0)

bảng nguyên vẹn hàm nâng lên hé rộng
Bảng nguyên vẹn hàm nâng cao

Xem thêm: Bảng Đạo hàm những hàm số cơ bản / Bảng Công thức Lượng giác lênh láng đủ / BÀI TẬP Nguyên hàm, Tích phân ôn đua Đại học

Xem thêm: anh thanh niên trong lặng lẽ sa pa