15 chia hết cho (2x+1)

Lời giải 1 :

15 chia hết cho (2x+1)

=>2x+1∈Ư(15)={1;5;-1;-5;3;-3;15;-15}

=>2x∈{0;4;-2;-6;2;-4;14;-16}

=>x∈{0;2;-1;-3;1;-2;7;-8}

Vậy x∈{0;2;-1;-3;1;-2;7;-8}.

Thảo luận

-- đây là dò la số bất ngờ mà

Xem thêm: thực hành tiếng việt lớp 7 tập 2 trang 41

Lời giải 2 :

Giải mến quá trình giải:

`15\vdots2x+1`
`=>2x+1∈Ư(15)`
Mà ` Ư(15)={+-1;+-3;+-15}`
`=>2x∈{0;-2;2;-4;14;-16}`
`=>x∈{0;-1;1;-2;7;-8}`

cũng có thể các bạn quan tiền tâm

quý khách hàng sở hữu biết?

Toán học tập là môn khoa học tập phân tích về những số, cấu tạo, không khí và những quy tắc chuyển đổi. Nói một cách tiếp, người tao nhận định rằng này đó là môn học tập về "hình và số". Theo ý kiến chủ yếu thống neonics, nó là môn học tập phân tích về những cấu tạo trừu tượng khái niệm kể từ những định đề, bằng phương pháp dùng luận lý học tập (lôgic) và ký hiệu toán học tập. Các ý kiến không giống của chính nó được mô tả vô triết học tập toán. Do tài năng phần mềm rộng thoải mái trong không ít khoa học tập, toán học tập được ca tụng là "ngôn ngữ của vũ trụ".

Nguồn : Wikipedia - Bách khoa toàn thư

Tâm sự 6

Lớp 6 - Là năm trước tiên của cấp cho trung học tập hạ tầng. Được sinh sống lại những khỉ niệm như ngày nào là còn lần thứ nhất tới trường 1, được quen thuộc các bạn mới mẻ, ngôi ngôi trường mới mẻ, một sau này mới!

Xem thêm: sỏi thận 5mm có nguy hiểm không

Nguồn : ADMIN :))

Copyright © 2021 HOCTAPSGK