100cm2 bằng bao nhiêu m2

Khách

Bạn đang xem: 100cm2 bằng bao nhiêu m2

Khách

Hãy nhập thắc mắc của chúng ta nhập phía trên, trong trường hợp là thông tin tài khoản VIP, các bạn sẽ được ưu tiên vấn đáp.

  • Tất cả
  • Câu chất vấn hay
  • Chưa trả lời
  • Câu chất vấn vip

Nguyễn Đức Việt Anh

Zero Two

10 mon 3 2022 khi 19:50

100 cm2 = 0,100 = 0,1 m2

Học tốt!Tik bản thân nha!Cảm ơn

Lê Gia Bảo

10 mon 3 2022 khi 19:58

bằng 0,01 nhé 

ko coi miếu và lưu giữ tim nhé

Minh Lệ

Minh Lệ CTVVIP 23 mon 8 khi 17:05

Nguyễn Việt Dũng

23 mon 8 khi 17:05

a) 1 cm2 = 100 mm2

100 mm2 = 1 cm2

1 dm= 100 cm2

100 cm2 = 1 dm2

1 m2 = 100 dm2

1 m2 = 10 000 cm2

b) 2 cm2 = 200 mm2

5 m2 = 50 000 cm2

4 dm2 = 400 cm2

1 dm2 6 cm2 = 106 cm2

3 m2 = 300 dm2 = 30 000 cm2

1 m2 5 dm2 = 105 dm2

c) 1 phút = 60 giây

1 thế kỉ = 100 năm

1 phút 30 giây = 90 giây

100 năm = 1 thế kỉ

hoàng minh anh

Sun Trần

13 mon 12 2021 khi 20:14

Bài 3 :

\(5\) tấn \(6\) tạ \(=5600kg\)   ;   \(8tạ=800kg\)

Xe loại nhất chở : \(\left(5600-800\right):2=2400\left(kg\right)\)

Xe loại nhị chở : \(5600-2400=3200\left(kg\right)\)

Bài 4 : 

a) \(840\times45-25\times840+80\times840\)

\(=840\times\left(45-35+80\right)\)

\(=840\times100\)

\(=84000\)

b) \(27\times8+9\times4\times3-2\times27\)

\(=27\times8+9\times3\times4-2\times27\)

\(=27\times8+27\times4-2\times27\)

\(=27\times\left(8+4-2\right)\)

\(=27\times10\)

\(=270\)

Đào Minh Hiếu

hieu_gaming2k6

6 mon 5 2018 khi 21:12

\(\frac{1}{5}\)m2 = đôi mươi dm2

\(\frac{1}{10}\)dm2 = 10 cm2 

\(\frac{1}{100}\)m2 = 100 cm2

Đào Minh Hiếu

6 mon 5 2018 khi 21:13

bạn có thể hông

Pham Trong Bach

Cao Minh Tâm

28 mon 3 2018 khi 6:31

a) 4 m2 = 40000 cm2    Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 | Giải VBT Toán 4 m2 = 50dm2

16 m2 = 1600 dm2    Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 | Giải VBT Toán 4 dm2 = 50 cm2

308 dm2 = 30800cm2    Giải vở bài xích tập luyện Toán 4 | Giải VBT Toán 4 m2 = 100 cm2

b) 700 cm2 = 7 dm2    15 m2 9 dm2 = 1509 dm2

3400 dm2 = 34 m2    7 dm2 25 cm2 = 725 cm2

50 000 cm2 = 5 m2    28 m2 50 cm2 = 280050 cm2

c) 948 dm2 = 9 m2 48 dm2    8791 dm2 = 87 m2 91 dm2

705 cm2 = 7 dm2 5cm2     30 045 cm2 = 3 m2 45 cm2

bảo trân

18 mon 11 2021 khi 21:20

a 4 m2 =40000 cm2

b 1/2 m2 =50 dm 2

Xem thêm: ảnh cr7

HKT_Nguyễn Đắc Phúc An

18 tháng tư năm 2016 khi 10:57

ta có:1 m2=10000[cm2]

ta lấy:10000x1/100=100[cm2]

Nguyễn Xuân Việt

18 tháng tư năm 2016 khi 11:00

100cm2

hoàng minh anh

< Quang >

6 mon 12 2021 khi 13:59

 200 dm= ......20000........cm2                        1500 dm2 25 cm = ....150025.....  cm2

          4000 dm2 =....40… m2                                   60 m3 cm2 = ........600003..........  cm2

          450000cm2 =.45..... m2                                        56500 cm2 =6…... m2 ...65....  dm2

20 m2 8dm2 = .....200800.... cm2                                  12008cm2 = .......1.. m...8... cm2

Nguyễn Anh Thư

Vionaly Serity

28 mon 1 khi 16:02

4 m2 32 dm2 = 432 dm2

5 m2 870 cm2 = 50 870 cm2

9 m2 42 cm = 90 042 cm2

5 km2 480 m2 = 5 000 480 m2

Min_Cute

28 mon 1 khi 17:53

4 mét vuông 32 dm2 = 432 dm2

5 mét vuông 870 cm2 = 50870 cm2

5 km2 480 mét vuông = 5 000 480 m2

ha giang Nguyen

Phạm Thanh Bình

21 mon 5 2022 khi 16:36

a. 17 dam2 5 m2 =1705m2
b. 16 hm2 51 m= 16051m2
c. 6542 cm2 = 65 dm242 cm2
d. 203040089 m
2 = 20 km2 3 hm4 dam2 89 m2
e. 3 dm
2 27 cm2 - 36 cm2 = 291 cm2
f. 63 dm75 cm2 + 58 dm2 46 cm2 = 1 m2 22 dm2 21 cm2
g. 3 dm2 5 cm2 : 5 = 61 cm2
h. 44 dm2 x 4 = 1 m2 76 dm2

Nguyễn Thảo Trang

Nguyễn Thảo Trang

3 mon 8 2018 khi 16:47

ai sớm nhất có thể chính nhất tiếp tục cho những người đó

Minakomi

3 mon 8 2018 khi 17:03

1000325 m2= 1 km2 325 m2

123456cm2= 120000 mét vuông 3400 dm2 560000 cm2

156789 cm2 = 15 mét vuông 6789 cm2

430 mét vuông = 4 mét vuông 300000 cm2

Lâu ko học tập nên mk ko có thể nha!

Chúc bn học tập tốt!!!

Minamoto Shizuka